ČVUT v Praze Inovacenrum

Příjemce

ED3.1.00/14.0305Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : OP VVI
Příjemce : ČVUT v Praze Inovacenrum
Anotace : Předkládaný projekt navazuje na již schválený projekt InovaNET podpořený z OP VaVpI, který buduje centra komercializace (CTT) na externích pracovištích ČVUT. Projekt je unikátní tím, že zhodnotí zahraniční kontakty získané v rámci projektu InovaNET, rozvine využití nových crowdsourcingových platforem a za pomoci zahraničních CTT nabídne technologie přímo na ?místním? trhu. V praxi ověří dva modely spolupráce. Prvním je dlouhodobé působení obchodníka na místě s cílem vybudovat síť kontaktů, oslovit zákazníky a získat zpětnou vazbu na nabídku výstupů z IA. Druhý model předpokládá výměnu vybraných technologií, které partnerské CTT nabídne jako by pocházela z jejich univerzity. V případě zájmu o technologii je vytvořen společný tým, který se podílí na komercializaci a zisku. Oba modely mají silné i slabé stránky, chceme tedy ověřit jejich funkčnost. V obou chceme využít české komunity v zahraničí - již jsme oslovili ministerstvo zahraničí a spolupracujeme s portály, na nichž se komunita sdružuje. Možnostia limity jejího využití jsou opět předmětem ověření. Výhodou projektu je, že komercializaci neřeší pouze lokálně na pracovišti či fakultě, ale je přímo napojen na centrální TT strukturu žadatele Inovacentrum. Projekt má vysokou míru udržitelnosti: získané poznatky budou zapracovány do interních směrnic znalosti a zkušenosti budou předávány dalším zaměstnancům CTT. Vedle knowledge managementu bude rozvíjen systém správy DV a systém fondu pro komercializaci. Bude také posilována vazba mezi výzkumníky a zaměstnanci CTT, což přispěje k pochopení přínosu kanceláří pro komercializaci a jejich etablování na regionálních pracovištích žadatele.
Více informací

Vyhledávání projektů