ČVUT v Praze FS RCMT

Příjemce

TE01020075Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Centra kompetence
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : 1) Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo). 2) Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi: [o1] Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch. [o2] Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod. [o3] Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů. [o4] Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby. [o5] Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz. [o6] Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí. 3) Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia a do roku 2019 budou uplatněny výsledky projektu na většině nových nebo významně inovovaných strojů z produkce podniků konsorcia. 4) Posílení vzájemné spolupráce ve VaV mezi podniky, které jsou si v některých oblastech produkce konkurenty. Spojením jejich úsilí ve VaV dochází k synergii, která zvyšuje konkurenceschopnost ČR.
Více informací

LH12065Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : KONTAKT II
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Projekt má jeden hlavní cíl: zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů ahranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.
Více informací

CSM101Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Machyl Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Více informací

FR-TI3/401Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Červenka Jaroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Ve spolupráci KASPE a.s. a ČVUT, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové CNC obráběcí centrum na obrábění kamene. Tento stroj představuje novou generaci 5-osého CNC obráběcího centra na obrábění výrobků ze žuly, mramoru a dalších přírodních materiálů. Projekt zahrnuje vývoj řídicího softwaru a technologicko-výrobních postupů při obrábění přírodních materiálů. Konečným cílem bude zařazení stroje od roku 2013 do standardní nabídky firmy KASPE a.s. pro posílení postavení na trhu výrobce strojů pro obrábění kamene.
Více informací

FR-TI3/655Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Holkup Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : V poslední době se čím dále častěji objevují požadavky zákazníků a uživatelů strojů na ekologii a řešení problému energetické náročnosti strojů. Strojní společnosti cítí spoluzodpovědnost za prostředí ve kterém existují a které svými výrobky ovlivňují. Energetická efektivita a snižování ekologické náročnosti se ukazuje jako perspektivní. Tento projekt zahajuje naplňování této dlouhodobé strategie. Existence obráběcích strojů s nižší energetickou náročností by umožňovala výrazně vyšší konkurenceschopnostjmenovaných výrobních firem. Současně s řešením tématu, které bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, bude také řešení projektu posilovat konkurenceschopnost zapojených výrobních společností, a nepřímo také uživatelů strojů vyrobených těmito společnostmi.
Více informací

2A-2TP1/094Synergický vývoj obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Veselý Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Vytvořit metodami výzkumu znalostní a simulační systém pro podporu vývoje nových obráběcích strojů zaměřený na ranné stádium vývoje stroje. Systém kombinující znalostní část pro vyhledávání možných uspořádání kinematických řetězců a vázanou část simulační a optimalizační.
Více informací

1M0507Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Výzkumná centra
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Hlavní cíle projektu: 1) Provádět výzkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české výrobce strojodborné informace technickým pracovníkům podniků formou konferencí, seminářů, kurzů a přednášek a také publikacemi. Předmětem projektu bude řešení následujících výzkumných okruhů a obsažených témat: Tématický okruh č.1: Výzkum vysoce výkonných, přesný(obsahuje výzkumná témata: Stroje nových koncepcí, Komponenty strojů, Pohony a řídící technika, Virtuální prototypování strojů, Programování a příprava výroby pro CNC stroje) Tématický okruh č.2 : Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, mondiagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů, Analýza rizik a bezpečnost strojů.) Tématický okruh č.3 : Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích) (obsahuje výzkumná témata: Tvrdé obrábění, Ekologické obrábění
Více informací

LN00B128Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Výzkumná centra
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Vybudovat erudované a dobře vybavené pracoviště pro zkoušení výrobních strojů, pro vývoj skupin a elementů strojů, pro konstrukci a výpočty, pro řídící a pohonovou techniku, pro automatizaci výrobních zařízení a pro technologii obrábění.Za účelem dosažení potřebné úrovně bude Centrum řešit tyto projekty : 1.Zdokonalování měřicích metod vlastností výrobních strojů; 2.Obráběcí stroje se zvýšenou a vysokou dynamikou; 3. Zvyšování spolehlivosti a pohotovosti výr. strojů;4. Výzkum vysoce výkonných a ekologických způsobů obrábění (vysoko-rychlostní, vysokými posuvy, s velkými přídavky, suché, tvrdé a málo mazané obrábění); 5.Využití laseru v obráběcích strojích (laserové technologie, kombinace laseru a stroje);6.Automatické manipulace v technologických pracovištích a ve výrobních systémech (robotizace a výrobní logistika); 7.Pětiosé frézování (včetně vysokorychlostního).
Více informací

Vyhledávání projektů