ATEKO

Příjemce

FV10497Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : TRIO
Příjemce : ATEKO
Anotace : Účelem projektu zvýšit především termodynamické a energetické parametry turbostrojů a tím podpořit konkurenceschopnost podniků používající uvedená zařízení v rámci své produkce. Obecně se projekt soustředí především na tyto oblasti: - Zvýšení termodynamické a energetické účinnosti, a to jak v kompresorových, tak i turbínových aplikacích - reálně dosažitelné hodnoty zvýšení účinnosti se po instalaci krycích disků pohybují v rozsahu 2÷5 %. - Vyloučit problémy kmitaní lopatek (významným zvýšením jejich vlastních frekvencí) rotorů turbostrojů, které je vždy limitujícím parametrem pro celou konstrukci. Snížení axiálního zatížení umožní zvětšení životnosti ložisek a omezení jejich třecích ztrát a tím i zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení. - Snížení třecích ztrát a zvýšení parametrů pracovníhch stupňů i vlivem zmenšení vnitřních netěsností turbostrojů. - Ověření bezpečnosti konstrukce zařízení. - Zásady volby vhodné technologie pro dané škálu zadání Výsledkem projektu budou ověřené prototypy vyrobených zařízení v reálných podmínkách.
Více informací

Vyhledávání projektů