Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Poskytovatel

SGS11/117/OHK2/2T/12Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/059/OHK2/1T/12Vývoj modulárního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/159/OHK2/2T/12Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Švábek Roman
Řešitel : Švábek Roman
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/261/OHK2/3T/12Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Stach Eduard
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/262/OHK2/3T/12Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

1M0507Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Výzkumná centra
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Hlavní cíle projektu: 1) Provádět výzkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české výrobce strojodborné informace technickým pracovníkům podniků formou konferencí, seminářů, kurzů a přednášek a také publikacemi. Předmětem projektu bude řešení následujících výzkumných okruhů a obsažených témat: Tématický okruh č.1: Výzkum vysoce výkonných, přesný(obsahuje výzkumná témata: Stroje nových koncepcí, Komponenty strojů, Pohony a řídící technika, Virtuální prototypování strojů, Programování a příprava výroby pro CNC stroje) Tématický okruh č.2 : Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, mondiagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů, Analýza rizik a bezpečnost strojů.) Tématický okruh č.3 : Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích) (obsahuje výzkumná témata: Tvrdé obrábění, Ekologické obrábění
Více informací

LN00B128Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Výzkumná centra
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Vybudovat erudované a dobře vybavené pracoviště pro zkoušení výrobních strojů, pro vývoj skupin a elementů strojů, pro konstrukci a výpočty, pro řídící a pohonovou techniku, pro automatizaci výrobních zařízení a pro technologii obrábění.Za účelem dosažení potřebné úrovně bude Centrum řešit tyto projekty : 1.Zdokonalování měřicích metod vlastností výrobních strojů; 2.Obráběcí stroje se zvýšenou a vysokou dynamikou; 3. Zvyšování spolehlivosti a pohotovosti výr. strojů;4. Výzkum vysoce výkonných a ekologických způsobů obrábění (vysoko-rychlostní, vysokými posuvy, s velkými přídavky, suché, tvrdé a málo mazané obrábění); 5.Využití laseru v obráběcích strojích (laserové technologie, kombinace laseru a stroje);6.Automatické manipulace v technologických pracovištích a ve výrobních systémech (robotizace a výrobní logistika); 7.Pětiosé frézování (včetně vysokorychlostního).
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů