Physics for Future nabízí 30 postdoktorských pozic

Physics for Future (P4F) nabízí 30 postdoktorských pozic

První výzva programu MSCA Cofund Action – Physics for Future (P4F) k předkládání žádostí o postdoktorská stipendia je nyní otevřena. V rámci této první výzvy je nabízeno 30 dvouletých stáží pro excelentní vědce a vědkyně. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 10. listopadu 2023.

Program P4F nabízí příležitost realizovat vlastní, tzv. bottom-up, výzkumné projekty na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR nebo na ELI Beamlines. Program dále poskytuje přístup k široké síti partnerů nabízejících stáže a v neposlední řadě, skrze rozsáhlou škálu školení a kurzů, umožňuje rozvoj odborných znalostí, přenositelných dovednosti a soft skills. Nenechte si ujít tuto kariérní příležitost. Více informací je k dispozici na p4f.fzu.cz.

Vědecký rozsah programu P4F zahrnuje tyto oblasti: astronomy, astrophysics and cosmology; atomic, molecular and chemical physics, biophysics, condensed matter physics, fluids and plasma physics (including surface physics), high energy physics, nano materials, nuclear physics, optics, pure mathematics, applied mathematics, statistical physics.