Velkoformátový robotický 3D tisk

Velkoformátový robotický 3D tisk

Pellet Extrusion Modelling (PEM) je technologie velkoformátového robotického 3D tisku z termoplastů. Tisková hlavice ve formě extrudéru s podávacím šnekem je nesená robotem, který umožňuje tisknout dílce nejrůznějších tvarů a struktur. Zásadní rozdíl oproti klasické stolní 3D tiskárně je vysoká produktivita, neboť místo strunového filamentu se používají peletky termoplastu, a velký pracovní prostor využívající maximální dosah robotu.

Robotická výrobní buňka v Testbedu Průmyslu 4.0

Technologie 3D tisku PEM dokáže vyrobit jakýkoli dílec či tvar, ke kterému jsou dostupná digitální data v podobě 3D modelu. Velkoformátový 3D tisk má použití nejen v průmyslu, a to především v těchto aplikacích:

  • formy pro kompozity – strojírenství
  • nábytek a mobiliáře – design
  • vakuové upínky – aerospace
  • modely – architektura
  • rychlé prototypování – engineering

Výzkumná témata

Hlavními výzkumnými tématy v případě velkoformátového 3D tisku technologií PEM je monitoring tiskového procesu a zpětnovazební řízení rychlosti tisku pro dosažení homogenního dílce s dobrou provázaností jednotlivých vrstev a vyhovujícími mechanickými vlastnostmi. S tím souvisí i výzkum přípravy NC kódu pro robota a jeho dráhové řízení.

Nabídka průmyslovým i výzkumným partnerům

Našim partnerům nabízíme konzultace konkrétního využití této technologie a výrobu prototypových dílců pro ověření možností PEM pro jejich aplikace.

Relevantní výukový obsah

V rámci výuky se mohou studenti seznámit s řízením robotů a návrhem výrobních buněk v těchto předmětech programu Robotika a výrobní technika (RVT), specializace Výrobní technika:

V oblasti robotiky nabízíme odborníkům z firem tyto vzdělávací programy:

  • Kurz EIT Manufacturing – Robotika

KONTAKT

Ing. Michal Rytíř

m.rytir@rcmt.cvut.cz

+420 721 772 721