Odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2019

Odborný seminář Trendy po EMO Hannover 2019, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje (SpOS) ve spolupráci s RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze a Technologickou platformou strojírenské výrobní techniky se konal ve čtvrtek 13. 2. 2019 od 9.00 hod. v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT, FS ČVUT v Praze.

Cílem odborného setkání bylo seznámit technickou veřejnost se současným stavem vývoje a s trendy v oboru obráběcích strojů a obrábění po veletrhu EMO Hannover 2019, jak je reflektují odborníci a přímí účastníci veletrhů. Přednáškový blok byl určen pro pracovníky managementu, pro pracovníky všech funkčních úrovní technických i obchodních úseků strojírenských podniků, zvláště pak pro výrobce a uživatele obráběcích strojů, a rovněž pro učitele vysokých a středních škol technických.

V přůběhu semináře byly také předány ceny v soutěži SpOS o nejlepší obhájenou diplomovou práci, které se účastní studenti národních technických univerzit. Práce navržené k ocenění obsahují návrhy konkrétních technických řešení budoucích inženýrů v tématech zajímavých nebo zadaných firmami. Tím tato aktivita podporuje propojování průmyslu s univerzitami. Oceněni byli:

  1. místo – Ing. Petr Marek (ČVUT), diplomová práce na téma Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení
  2. místo – Ing. Stanislav Strnad (ZČU), diplomová práce na téma Návrh hlavního pohonu soustružnického vřeteníku
  3. místo – Ing. Jakub Bražina (VUT), diplomová práce na téma Virtuální zprovoznění výrobního systému

Anotace oceněných prací jsou zveřejněny na facebookové stránce SpOS