Odborníci z oborou výrobních strojů se setkali na semináři TPSVT

Techničtí ředitelé a vývojoví specialisté firem sdružených ve Svazu strojírenské technologie SST prezentovali na workshopu spolupořádaným v rámci projektu Technologická platforma strojírenská výrobní technika TPSVT společně s výzkumníky z RCMT téma MKP modelování pro návrh obráběcích strojů i digitální dvojčat pro optimalizaci procesů obrábění.

Program semináře nabídl účastníkům jedinečnou možnost seznámit se uceleně a v souvislostech s praktickými zkušenostmi v této oblasti. Příspěvky byly zaměřené do oblasti modelování chování strojů – od statických vlastností, přes dynamické a teplotně-mechanické chování až po modely interakce stroje a procesu. Modelovací techniky a postupy byly představeny v kontextu podpory vývoje strojů, analýzy provozního chování i zlepšování technologického využití strojů.

Svoje praktické zkušenosti v oblasti MKP modelování představili tito zástupci předních firem z oboru Strojírenské výrobní techniky:

  • Petr Talanda, TOS Kuřim – OS, a. s.
  • Martin Málek, TOS Varnsdorf, a. s.
  • Vojtěch Frkal, TOSHULIN, a. s.
  • Lukáš Havlík, KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
  • Martin Machálka, TAJMAC ZPS, a. s.
  • Jiří Kubíček, ŠMT, a. s.

Komplexní možnosti současných komerčních výpočtových systémů prezentovali:

  • Luděk Kovář, Ph.D., MECAS ESI, s. r. o.
  • Jindřich Kubák a Ing. Martin Táborský, TechSoft Engineering, s. r. o.

Příklady výzkumných řešení ve spolupráci s firmami ukázali:

  • Matěj Sulitka, Ph.D., Ing. Aleš Šimůnek, Ing. Pavel Zeman, Ph.D., Mgr. Jiří Falta, Ing. Peter Kohút, Ph.D., Ing. Josef Kekula, Ph.D., Ing. Eduard Stach, Ph.D. a Ing. Tomáš Lazák, RCMT | Ústav výrobních strojů a zařízení, FS ČVUT v Praze

Workshop ukázal význam simulačních metod ve vývoji i provozu obráběcích strojů. Semináře se účastnilo 75 posluchačů na místě i v přenosu do virtuálního prostoru.