Ocenění výsledku spolupráce ČVUT FS s průmyslovou sférou

Výsledek spolupráce firmy HOFMEISTER, s. r. o. a Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) – mezinárodní patentová přihláška – získala bronzovou medaili na 15. mezinárodním veletrhu vynálezů a inovací INTARG Katowice 2022.

Mezinárodní patentová přihláška: Method of Surface Layer Removal from the Surface of Geometrically Complex Edges of Cutting Tools using Laser Stripping Method získala bronzovou medaili v kategorii průmysl. V této kategorii bylo přihlášeno celkem 84 výsledků. Patent je výsledkem spolupráce firmy a pracoviště ČVUT FS v rámci projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396 Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace umožněné kombinací moderních technologií a pokročilých simulací.

Podstatou patentu je princip odstraňování tvrdých tenkých ochranných vrstev z řezných nástrojů laserem s cílem dosažení efektivnější, kvalitnější a ekologicky šetrnější renovace a následného znovupoužití nástrojů. Řešení je cíleno na tvarově komplikované rotační nástroje. Vyvinutý princip vychází z řetězce dílčích procesů, kterými jsou: digitální zmapování tvaru nástroje a jeho pozice v laserovém systému, získání vhodných parametrů pro technologii laser stripping a realizace technologie nově navrženým inkrementálním způsobem. Ten umožňuje jednodušší, bezpečnější proces, univerzálně uplatnitelný pro tvarově a rozměrově rozličné spektrum řezných nástrojů.

Jubilejní 15. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací International Invention and Innovation Show INTARG® 2022 se konal od 11. do 12. května v Katowicích. Účelem přehlídky bylo pomoci vytvořit mezinárodní základnu obchodního spojení mezi různými členy v oblasti vědy, obchodu a financí. INTARG® je místem pro výměnu znalostí, transfer technologií, propagaci a komercializaci vynálezů. Nezbytnou součástí přehlídky je soutěž INTARG®. Nejzajímavější řešení posouzená mezinárodní porotou získala prestižní ocenění, mezi které patří: Cena předsedy mezinárodní poroty nebo World Intelectual Property Organization – WIPO Award. Hlavní cenou, grantem poroty, je Grand Prix. Tato a mnoho dalších ocenění posiluje postavení vystavovatelů na trhu a jejich důvěryhodnost v budoucích kontaktech. Přehlídka byla doprovázena dvoudenní konferencí diskutující důležité otázky pro synergii vědy, ekonomiky, transferu technologií a vytváření přátelských inovačních ekosystémů.