Ocenění prof. Ing. Jaromíra Houši, DrSc. Felberovou medailí

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 21. ledna 2020 byla udělena stříbrná Felberova medaile panu prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. Felberova medaile se uděluje za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT v Praze.

Felberova medaile je významným oceněním celoživotního pedagogického a vědeckého působení pana prof. Houši v oboru výrobních strojů, v němž vychoval řady odborníků, specialistů v oboru a vědeckých pracovníků. Prof. Houša vybudoval rovněž Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT), které se za dobu své existence v letech 2000 – 2011 stalo hlavní výzkumnou základnou oboru a respektovaným pracovištěm aplikovaného výzkumu nejen v ČR, ale i v mezinárodním měřítku. Výzkumné centrum VCSVTT položilo základy dnešnímu formátu a výzkumného nasměrování našeho pracoviště.