Swaczyna Zbyněk

Manažer

N/AVentil pro samodofukovací pneumatiku s elektronickou funkcí

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Swaczyna Zbyněk
Řešitel : Swaczyna Zbyněk
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : Stihold, s. r. o.
Anotace : Vyvíjený ventil je kritickou součástí samodohustitelné pneumatiky kterou společnost Stihold vyvíjí a komercializuje. Druhou kritickou součástí je peristaltická pumpa integrovaná v kole, která je řešena samostatně (nikoli tímto projektem). Ventil je již dobře teoreticky popsán, je jej však třeba posunout do praktického provedení a zajistit aby spolehlivě fungoval za podmínek rotujícího kola, při různých teplotách a odstředivých silách. Je potřeba porozumět aspektům které mohou jeho funkci ovlivnit tak, aby byl akcetovatelný pro provoz na cestě.
Více informací

Vyhledávání projektů