Matyska Vojtěch

Manažer

23116Learning about AI and digitalization for a more efficient computer-aided process planning in Machining 4.0

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Politecnico di Milano
Anotace : Machining process planning and preparation has a key role in machining, as an important part of industrial production. Process planning ensures that the machining process results in accurate, quality and productive manufacturing. So far, decisions made during planning were made mainly based on experience of skilled professionals. Now, new AI systems can contribute and support process planning to shorten the time needed and get as close to optimal results as possible. This activity aims at increasing awareness, skills and application of these AI support systems that can assist trained employees with their machining process planning and preparation tasks. This activity will result in courses and workshops (as well as learning materials) that will train employees to use these systems and therefore increase the capability, productivity and effectiveness of the SMEs.
Více informací

22139Learning about IoT and Virtualization to better your Experience in Machining in the 4.0 era

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Politecnico di Milano
Anotace : The LIVE4.0 project aims at improving SMEs education in the machining field promoting a betier use of Industry 4.0 instruments and creating effective learning experiences for their personnel at the job shop. Education on how to achieve a fruitiul digitalization of processes to improve their flexibility, resilience and efficiency will be the learning target. LIVE4.0 will exploit the European SMEs huge improvement margin by applying new I4.0 tools to make the transition towards a more advanced and efficient way of manufacturing. LIVE4.0 will provide the knowledge and the experience of partner Universities, it will also bring the example of a partner SME that will be active in providing the user point of view in the content creation and provision, from which the project tagline: “from the SMEs for the SMEs”. New and flexible tools as learning nuggets and learning paths will be coupled with live and hands on experience at the job shop to tailor the learning experience to the SMEs needs.
Více informací

22194Hybrid learning paths for professional education in manufacturing

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Chalmers University of Technology
Anotace : Professional education in manufacturing that integrates hybrid learning can provide a serious boost to trainer performance and trainee outcomes. Hybrid learning utilizes and combines the benefits of online learning (e.g. flexibility, reusability, easy access and cost efficiency) and those of contact learning (e.g. social presence, physical interaction, instant and personalized feedback). COVID-19 changed the traditional contact learning paths for working professionals and is expected to change how professional education will be organised and delivered in the future. Therefore, the PATHFINDER activity aims to ANALYSE, DESIGN, DEVELOP, IMPLEMENT and EVALUATE hybrid-learning paths for working professionals. The activity will (i) provide a benchmark for professional education in manufacturing, (ii) serve as a guide for optimizing future paths of instructional delivery, and (iii) open a marketplace by integrating already developed and new learning nuggets into existing training programs.
Více informací

20003Learning Factory to Implement Industry 4.0 in Machining

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Mondragon University
Anotace : Mach 4.0 is a training and learning activity which demonstrates the practical application of Industry 4.0 in machining processes. The program involves applying data analytics, big data, etc. to new manufacturing trends such as digital twin and zero defects manufacturing. Bringing together the theoretical and practical expertise in machining of four university partners, this innovative program employs a mix of practical and theoretical lessons, delivered in both face-to-face and remote formats. The course will be implemented on the Guided Learning Platform (GLP) of EIT Manufacturing in a version that can be opened out to other universities or training institutions. This will extend the knowledge transfer to industry, and in particular SMEs, ensuring increased impact of the project.
Více informací

FV10204Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií produktivního a přesného obrábění komplexních tvarových ploch

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TRIO
Příjemce : BLUE RAY
Anotace : Cílem projektu je aplikace pokročilých simulačních modelů pro ucelenou podporu přípravy technologií pro pětiosé obrábění komplexních tvarových ploch. Obrábění tvarových ploch je komplexní úlohou, protože výslednou přesnost, jakost a produktivitu obrábění ovlivňuje velké množství vzájemně závislých aspektů. Vytvoření virtuálního modelu stroje a výrobního procesu a jeho svázání s reálným obráběním má z hlediska přesnosti, jakosti a produktivity obrábění vyšší přidanou hodnotou při návrhu, kontrole a realizaci konečné technologie obrábění tvarových ploch pro high-tech výrobky. Současně zajišťuje zkrácení průběžné doby přípravy technologie a zvýšení jistoty v nastavení jednotlivých parametrů řetězce NC kód – interpolátor – pohony – dynamické vlastnosti stroje a obrobku – řezné podmínky. Získané know-how povede k podstatné inovaci v oblasti modelování pětiosého obrábění. Jedná se o výzkumně-vývojové téma světové úrovně, jehož hlavní přínos pro vědu i praxi spočívá v komplexním popisu dynamického chování stroje, jeho interpolátoru, pohonů a regulace pro simulaci chování při odbavování NC kódu reálným interpolátorem při pětiosém obrábění. Takto sestavený virtuální model stroje a procesu umožňuje jak technologii předem optimalizovat, tak i v průběhu obrábění kontrolovat stav procesu komparací reálných dat a virtuálních dat. Tento přístup umožňuje dle principů principů Industry 4.0 (čtvrté průmyslové revoluce) propojit virtuální a reálný svět a tím získat další přidanou hodnotu v robustnosti technologie a její bezobslužnosti. Dosažení cílů projektu umožní firmě Blue Ray zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků tím, že získá nástroje pro ucelenou optimalizaci celého řetězce při návrhu technologie obrábění tvarových ploch u náročných zákazníků v aplikacích s vysokou přidanou hodnotou. Současně projekt přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu zaváděním nových metod do průmyslové praxe.
Více informací

TA02010920Produktivní obrábění přesných obrobků

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : ALFA
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol. Prováděn bude výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj, volbu nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění, přípravu dráhového řízení a nastavení řídicího systému. Vyvinut bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.
Více informací

Vyhledávání projektů