Andrlík Vladimír

Manažer

SGS13/189/OHK2/3T/12Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Andrlík Vladimír
Řešitel : Andrlík Vladimír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

Vyhledávání projektů