Holkup Tomáš

Manažer

FR-TI3/655Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Holkup Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : V poslední době se čím dále častěji objevují požadavky zákazníků a uživatelů strojů na ekologii a řešení problému energetické náročnosti strojů. Strojní společnosti cítí spoluzodpovědnost za prostředí ve kterém existují a které svými výrobky ovlivňují. Energetická efektivita a snižování ekologické náročnosti se ukazuje jako perspektivní. Tento projekt zahajuje naplňování této dlouhodobé strategie. Existence obráběcích strojů s nižší energetickou náročností by umožňovala výrazně vyšší konkurenceschopnostjmenovaných výrobních firem. Současně s řešením tématu, které bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, bude také řešení projektu posilovat konkurenceschopnost zapojených výrobních společností, a nepřímo také uživatelů strojů vyrobených těmito společnostmi.
Více informací

Vyhledávání projektů