Chládek Štěpán

Manažer

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028104Modernizace a rozšíření funkcionality laserového řezacího stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Chládek Štěpán
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : Ing. Martin Kaván
Anotace : Při modernizaci bude na řezacím stroji vyměněn zdroj laseru, proporcionální ventil a laserová řezací hlava. Předmětem poskytnutí nabídky je úprava řídicího systému řezacího stroje pro integraci nových hardwarových komponent a přidání nových technologických funkcí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zařízení. Dále budou implementovány nové technologické funkce pro zvýšení funkcionality řezacího stroje.
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012684Softwarový adaptér pro řídící systém CNC stroje s řídícím systémem Heidenhain

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Chládek Štěpán
Řešitel : Chládek Štěpán
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : v-tech
Anotace : Projekt je zaměřen na vývoj softwaru pro jednosměrnou komunikaci mezi řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 a již vyvinutým a používaným softwarem pro monitorování výroby využívající standardu MT-Connect. Cílovou skupinu uživatelů tvoří menší podniky zaměřené na CNC výrobu, kterým tento software umožní komplexní analýzu vytíženosti a odhalení slabých míst ve využití strojů při výrobě. Na základě této analýzy je možné navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení produktivity výroby.
Více informací

Vyhledávání projektů