Vavruška Petr

Manažer

22345Professional Training for Advanced Toolpath and NC-Code Optimization

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : TU Wien
Anotace : CAM technology is well established in the industrial field for the purpose of fast and efficient NC-Code generation. Due to rapid developments in the field of information and communication technologies, several advanced CAM modules such as process force calculation, chip formation analysis, and spindle speed/ feedrate optimization have been researched and developed in the last decades, however, have not been industrialized to a broad field of industrial companies yet. To succeed implementation of these advanced tools, it is necessary for professional engineers to build up additional knowledge in the area of data engineering, interface development, programming and optimization algorithms. For this, additional training is necessary which can be provided by Universities and system providers to a broad range of candidates.
Více informací

22107Green Manufacturing: Demonstrating technologies to fight Climate Change

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering
Anotace : Demo4Green aims at spreading the demonstration of technologies, that reduce the carbon footprint of industry, in existing high-technology infrastructures of RIS countries. Following the concept of "test before invest", Demo4Green will first create a training module on how to implement a demonstrator in a Teaching and Learning Factory (TLF), aimed at industrial and technological companies as well as research teams. Second, Demo4Green will select demonstrators to be implemented in the consortium TLFs. Finally, Demo4Green will support technological companies (SMEs and Start-ups) and entrepreneurs with coaching (business and technology roadmap development, financing, IP strategy) to help RIS countries bring their green technologies to the market. The consortium is composed by eight RIS partners (Portugal, Greece, Czech Republic, Spain, Lithuania, Estonia, Italy and Poland), who are involved in the management of a Digital Innovation Hub and have high-technology infrastructures.
Více informací

FW04020096Komplexní systém pro automatizaci procesu od návrhu konfigurovatelného výrobku až po technickou přípravu výroby a samotnou výrobu.

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : TREND
Příjemce : Ing. Miroslav Rusiňák
Anotace : Cílem projektu je navrhnout a vyvinout unikátní komplexní systém automatizující proces od objednávky až po technologickou přípravu výroby pro CNC stroje pro konfigurovatelné výrobky. Hlavními výstupy projektu jsou Software (R) a ověřená technologie (Ztech). Celý vývoj je v závěrečné fázi projektu ověřován a následně aplikován v praxi v rámci pilotního projektu.
Více informací

21215Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : M-NEST-II aims to deliver innovative courses enabling the financial exploitation of educational assets (e.g., nuggets, T&LFs, etc.) resultant from two previous activities: M-NEST-I and M-NEST-RIS. M-NEST-II has three main goals: 1) to start implementing educational programs based on EIT-M educational assets targeting the up-/re-skill of CEO/executives and professionals engineers on emergent technologies of added-value manufacturing (AVM); 2) to increase the number of industrial organizations / participants involved in EIT-M activities; 3) to build a robust and flexible business model for the M-NEST distributed factory, aiming the long-term financial return (beyond 2021) of EIT-M-supported educational assets, as well as a self-sustainable strategic agenda for the M-NEST network, covering upcoming industrial needs and other EIT-M flagships. This activity will directly contribute to the financial sustainability of the EIT-M.
Více informací

21166Learning through manufacturing challenges II

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : ManuLearn II aims at increasing the innovation potential of the participating EIT RIS countries by enhancing the educational framework and boosting digitalization under the concept of Industry 4.0. ManuLearn II is considered an extension of ManuLearn, targeting at increasing the impact across industry and academia through the promotion of gender balance and the enhancement of soft skills. Jointly created exchange of experience to industrial manufacturing challenges will be implemented by combining Teaching Factory and Learning Factory concepts with other learning practices. The exchange of industrial challenges and the good practice exchange of experience will be performed through a collaborative network across the industrial and academic sectors. Special focus will be given on Teaching Factory events with skilled women from companies to help motivate young people to avoid gender stereotypes.
Více informací

20078LIFT European Network of Learning Factories

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Polytechnic University of Milan
Anotace : LIFT Europe proposes to build a broad learning factories network ecosystem where research and technology transfer between academia and industry is fostered. LIFT aims at building up the skills of the future and ad-hoc training curricula to ensure competitiveness of European manufacturing SMEs. In addition, LIFT Europe will create a European community to develop, test and disseminate innovative educational methods and tools for the training that will allow sustainable work between people and robots. Moreover, with the support of the EIT, LIFT will design, develop and deliver digital nuggets to be released in the EIT Manufacturing’s Guided Learning Platform.
Více informací

20039Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies – Regional Innovation Scheme

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Inegi
Anotace : M-NEST-RIS will support the development and implementation of a new paradigm in the learning of added-value manufacturing (AVM) in Europe, based on the creation of a distributed Teaching and Learning Factory prepared to address the challenges raised by the exponential introduction of new AVM technologies (in the context of Industry 4.0) concerning people qualification. The aim of this project is to nurture and empower people to work in and to foster AVM in EIT RIS countries with moderate or modest innovation capacity, such as Czech Republic, Estonia, Greece and Portugal. Considering the RIS3 priorities of these regions, but also its important turnover and employment capacity all over Europe, the automotive sector is at focus. Relevant AVM technologies, processes, machines and SW gathered within the partners’ testbeds will be used to build innovative learning activities and demonstrate the feasibility and the added value of the network to address the RIS/ sector/ qualification needs identified.
Více informací

N/AVývoj a testování nástrojů pro frézování nikjových slitin

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Inovační voucher Kraje Vysočina
Příjemce : ROTANA
Anotace : Předmětem spolupráce je Výběr tvarově složité plochy z niklové slitiny, příprava 3D modelu pro realizaci testů obrábění a výroba polotovaru. Spolupráce v první fázi s návrhem nástroje pro hrubovací a dokončovací operace obrábění niklové slitiny. Technologická příprava s volbou řezných podmínek a strategií obrábění. Pro testování nástrojů budou navrženy strategie pro hrubování a dokončování. Příprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích první fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude nejprve provedeno na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu. Spolupráce v druhé fázi návrhu nástrojů pro obrábění niklové slitiny. Vyhodnocení předchozích výsledků a stanovení předpokladů pro provedení úprav řezných nástrojů, vedoucí ke zlepšeným návrhům nástrojů pro hrubování a dokončování. Technologická příprava, úprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích druhé fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude opět provedeno nejprve na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu.
Více informací

N/AMetodika hybridní výroby dílců se zpevněným povrchem

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Inovační voucher Kraje Vysočina
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Projekt se zaměřuje na vývoj technologie navaření skříní turbodmychadel s minimálním ovlivněním zbývajících částí. Další částí je návrh a ověření technologie obrábění na požadované rozměry a kvalitu povrhcu. Vývoj je proveden na vzorcích a výsledky následně převedeny na reálné díly s výrazně komplikovanější geometrií. Před komerčním zavedením jsou provedeny dlouhodobé zkoušky provozu.
Více informací

N/AInovace technologického postupu výroby dílců hydrodynamické spojky se štíhlými lopatkami.

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : MOSLED, s. r. o.
Anotace : Výsledkem projektu bude optimalizovaný technologický postup výroby dílců hydrodynamické spojky se štíhlými lopatkami, obsažený v závěrečné zprávě. Zpráva bude obsahovat také porovnání časů pro výrobu dílců s doporučením výrobních strojů pro realizaci výroby a měřením dosažené drsnosti povrchu na plochách lopatek na testovacím obrobku. Vznikne tak ověřená technologie výroby. Pro zvýšení přesnosti výroby je nutno zaměřit se také na dosahované přesnosti u daného výrobního stroje, k čemuž je zapotřebí provést měření přesnosti použitého číslicově řízeného obráběcího stroje vedoucí k doplnění/aktualizaci kompenzačních tabulek v řídicím systému stroje. Proto bude zpráva také obsahovat postup měření přesnosti číslicově řízeného obráběcího stroje za účelem provedení kompenzace přesnosti daného výrobního stroje. Náklady na režii budou upotřebeny na zajištění administrativy projektu a náklady na spotřební materiál budou využity na pořízení nástrojů pro realizaci testů obrábění. Materiál bude dodán žadatelem.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů