Kolář Petr

Manažer

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027339Prototyp frézovacího centra s inprocesním monitorováním a predikcí životnosti nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : TAJMAC-ZPS
Anotace : Projekt se zaměřuje na vývoj systému automatického monitoringu řezného procesu jako součást řešení rozšířené funkcionality obráběcích strojů. Systém bude vyhodnocovat kritické opotřebení frézovacích nástrojů na základě využití interních dat z řídicího systému stroje s podporou digitálního dvojčete procesu. Vyvinuté řešení zvýší spolehlivost strojů, zlepší využití nástrojů a zajistí včasné varování před poruchou klíčových nástrojů. Plánovaným výsledkem projektu je prototyp stroje.
Více informací

00044Cognitive production based on Intelligent Quality, Energy and Maintenance Management

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020
Příjemce : The Czech Institute of Informatics Robotics and Cybernetic (CIIRC CTU)
Anotace : European industry has recognized the importance of Artificial Intelligence (AI) tools within the context of CPES (Cyber Physical embedded Systems) since they are the keys to provide excellent services, enriched customer knowledge and also exploit new business opportunities. Cognitive production aids to achieve objectives associated with these issues concurrently providing high quality, high energy efficiency, high system availability, performance and cost effectiveness. Cognitive production is enabled by AI techniques that extract value from information related to the on-line status of assets and deploy a decision-based self-learning platform able to react dynamically. COGNINTEL application experiment aims to deploy AI-based decision making and control platform tailored to the machine tools industry to optimize their operations by enabling an holistic and intelligent Quality, Energy and Maintenance Management (QEM) approach. It provides users and plant managers with the right tools to implement cognitive production by ensuring high production efficiency, high quality, minimising the use of resources while optimising maintenance strategies, avoiding safety related failures and minimizing process downtime. This application experiment relies on strong commitment of partners to provide innovative solutions and services to recover COVID-19 crisis within manufacturing sector. The two industrial partners are complementary to each other: SCORTA, through COGNINTEL tool, expects to deliver better products (thread cutting tools and specialised taps) and also better after-sale services, while ERREDUE (the engineering services provider) will deliver AI models for advanced diagnostics and prognostics for machine tool industry. Finally, an effective connection with relevant stakeholders as well as with DIH4CPS members is ensured by the DIH CIIRC CTU through proper communication and networking activities aimed at facilitating access to new technologies and services. CIIRC CTU will also support partners in demonstration trials to prove replicability of results towards other field of applications.
Více informací

TN01000024Národní centrum kompetence – Kybernetika a umělá inteligence

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Národní centra kompetence
Příjemce : ČVUT v Praze CIIRC
Anotace : Projekt NCK KUI cílí na vznik nové platformy pro kybernetiku a umělou inteligenci, které synergicky propojuje excelentní výzkumná a aplikačně orientovaná centra v oblasti robotiky a kybernetiky pro Průmysl 4.0, “Smart cities”, inteligentních dopravních systémů a kybernetické bezpečnosti. Propojením stávajících inovačních lídrů (výzk. center a prům. partnerů) dojde ke zvýšení potenciálu a efektivity aplikovaného výzkumu pro klíčová národní odvětví, jako jsou vyspělé technologie pro globálně konkurenceschopný průmysl (Průmysl 4.0), rozvoj komunikačních a informačních technologií či transportní systémy 21. století. NCK KUI je úzce spjato s aplikačním sektorem a umožní tak vzájemnou mezioborovou spolupráci, vznik inovací a transfer technologií.
Více informací

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008432Klastr 4.0 – Metodologie systémové integrace

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : OP VVV
Příjemce : ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická
Anotace : Projekt rozvíjí mezinárodní mezisektorovou spolupráci mezi inovativními podniky, akad. pracovišti a globálními prům. hráči. Konsorcium tvoří výzkumné instituce, CIIRC ČVUT a DFKI (SRN), a české firmy SIDAT a CertiCon, s podporou nadnárodních korporací Airbus, Škoda Auto a Siemens, s napojením na Národní centrum Průmyslu 4.0. Výzkumným tématem je jedno z nejnáročnějších v Průmyslu 4.0, a to systémová integrace a vytvoření jednotné flexibilní softwarové architektury pro adaptabilní výrobní systémy.
Více informací

609306Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“ Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-ICT - Specific Programme "Cooperation": Information and communication technologies
Příjemce : FUNDACION TEKNIKER
Anotace : In the manufacturing industry, the machining of medium and big size parts with the required and suitable precision is a challenge, especially in high added value products manufactured in small or single-unit batches made of high performance materials like in aeronautic, space or energy sectors, where conventional process engineering and test/error methods are not completely efficient.INTEFIX aims to increase the performance of the machining processes by the use of intelligent fixture systems, allowing the monitoring, control and adaptation of the process to obtain suitable results according to precision, quality and cost requirements.The main outcome of INTEFIX project will be the integration of new and state of the art technologies (sensors, actuators, control algorithms, simulation tools...) applied to the workpiece handling systems to develop intelligent and modular fixtures capable of modify the behaviour and interactions between the process and systems in machining operations; reducing time and costs with improved performance and capabilities.The proposed intelligent-modular fixture is a step forward to the smart manufacturing, providing new features of automation, flexibility, versatility, cost-efficiency and accuracy to the current, state of the art, manufacturing systems and equipment.The intelligent fixture will provide sensors and active drives to obtain a suitable fix of the component modifying the force and position of active locators and clamps, in order to select the suitable static and dynamic behavior of the machine-fixture system for improving the process (setup, deformations, vibrations...). This implies a fast-reliable connection and data transfer between the different ICT systems (CNC, PLC, sensors, actuators, CAD-CAM...) using ad-hoc methodologies and software.Furthermore, the use of modular elements eases disassembling and reuse of the advanced components improving the flexibility and sustainability of the manufacturing process.
Více informací

LH12065Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : KONTAKT II
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Projekt má jeden hlavní cíl: zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů ahranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.
Více informací

263385Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termpolastických kompozitů „FibreChain“ Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termoplastických kompozitů „FibreChain“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Materials and new Production Technologies, Nanotechnologies
Příjemce : FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Anotace : Lightweight components and their energy-efficient production will form one of the most important key factors for the European industry to fulfil the ever increasing global demands. Nowadays, for 3D-shaped, multi-layered products based on flexible materials only specialized and semi-automated manufacturing equipment is available. The project “Integrated Process Chain for Automated and Flexible Production of Fibre-Reinforced Plastic Products (FibreChain)” aims at the development of worldwide first automated turnkey manufacturing systems for fibre-reinforced thermoplastic composites (FRTC) addressing public and private transportation, mechanical, chemical and civil engineering as well as consumer goods. FibreChain will generate 20.8 billion € in 5 years and promote a world leading European fibre-reinforced plastics (FRP) industry. FibreChain will more than double the productivity by cost-effective, energy-efficient and flexible manufacturing of FRTCs products due to: -Customised and yet highly automated production -Multi-functional (laser) equipment -Near-Net-Shape production (scrap rates down to 3%) -Integrated measurement systems -Knowledge and simulation models along all processes A multidisciplinary consortium from 7 European countries with outstanding competencies in material, machine tools, manufacturing, laser technology, metrology, simulation and control will accomplish an integrated process chain and make available: -Process-adapted prepreg materials with carbon, aramid, glass, basalt and natural fibres -UD-prepregs to overcome drawbacks of fabrics and impregnation processes -Energy-efficient out-of-autoclave production -Laser systems and processes for integration of tape laying, cutting and joining -In-situ integration of holes and inserts during thermoforming -Integrated material/process data base, simulation and quality assurance system Thus, OEMs and SMEs synchronise their production of FRTCs with the technological inputs from lean manufacturing systems.
Více informací

FR-TI3/695Flexibilní obráběcí centrum

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOSHULIN, a. s.
Anotace : Předmětem projektu o názvu Flexibilní obráběcí centrum je vývoj a stavba prototypu obráběcího centra, které umožní navolit optimální technologické řešení dle požadavku zákazníka. V projektu jsou zapojeni výzkumní pracovníci firmy TOSHULIN, a.s. v kooperaci s vědecko-pedagogickými pracovníky Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Cílem projektu je stavba prototypu rekonfigurovatelného obráběcího centra mající výše uvedené vlastnosti.
Více informací

2A-2TP1/092Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : HESTEGO, a. s.
Anotace : Vytvořit technicky lepší krytování obráběcích strojů pro běžné i extrémní situace na základě syntézy výsledků dílčích výzkumných a vývojových etap. Výzkumná část je zaměřena na detailní rozpoznání všech vlivů, vývojová fáze aplikuje výsledky výzkumné fáze. Vytvořit modulární systém kapotáže.
Více informací

2A-2TP1/131Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj technologického pracoviště s multifunkčním strojem pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů, který zajistí vysoce produktivní obrobení tvarových ploch frézováním a rotačních ploch soustružením při jednom upnutí.
Více informací

Vyhledávání projektů