Sulitka Matěj

Manažer

TM03000039Chytrý flexibilní systém plánování a monitorování výroby

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : DELTA
Příjemce : Ing. Miroslav Rusiňák
Anotace : Cílem projektu je vývoj systému pro inprocesní monitorování zatížení nástroje při obrábění a online predikci životnosti nástroje. Tento cíl je v souladu s vysoce aktuálním konceptem chytrého stroje a reaguje na požadavky vyšší efektivity, snižování nákladů, automatizace a lepšího plánování procesů. Řešení se specificky zaměřuje na uživatele strojů v segmentu malých a středních firem, pro které je potřeba nabídnout aplikačně jednoduchý produkt. Vyvinut bude funkční vzorek pro automatickou identifikaci reálného opotřebení nástroje. Toto řešení umožní předcházet buď neekonomické předčasné výměně nástrojů, nebo zhoršené kvalitě výsledků obrábění. Systém bude komunikovat s CNC řídicím systémem a bude využívat plně dostupné strojní parametry. Funkčnost systému bude ověřena testy na stroji.
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026893Skelet lože a stolu universálních brusek řady BUB nové generace Multi Plus

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Stach Eduard
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : Slovácké strojírny
Anotace : Jedná se o fázovaný projekt - předkládaná žádost o podporu zahrnuje data FÁZE I, která předpokládá při realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosažení výsledku "prototyp skeletu univerzální hrotové brusky BUB 50C/2000 MULTI PLUS se zvýšenou únosností " s vysokou mírou kvalitativní kontinuální inovace a navázáním na dlouhodobou tradici výroby ve společnosti žadatele.
Více informací

TF03000050Vysokorychlostní lehká převodovka pro zástavbu do elektrovozidel za použití kompozitních materiálů

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : DELTA
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Cílem projektu je vývoj lehké vysokorychlostní převodovky z kompozitních materiálů pro zástavbu do elektromobilů. Projekt sleduje vysoce aktuální téma snižování hmotnosti vozidel a tím pádem snižování energetické náročnosti provozu. Novost řešení spočívá ve využití uhlíkových kompozitních vláken vyztužených vhodnou termosetickou, resp. termoplastickou matricí k výrobě některých konstrukčních dílů pohonného systému. Vyvinuta bude převodovka s využitím uhlíkových kompozitů pro stavbu skříně převodovky a kompozitových hřídelí s koly. V rámci projektu budou realizována dvě vývojová provedení převodovky. První vzorek bude podroben provozním a životnostním zkouškám, na jejichž základě bude ve třetím roce projektu realizován finální výsledek.
Více informací

FV10720Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TRIO
Příjemce : TGS nástroje-stroje-technologické služby
Anotace : Cílem projektu je vývoj původních pokročilých optimalizačních postupů a nástrojů pro dosažení vyšší výrobní výkonnosti a přesnosti obrábění. Téma reaguje na nejnáročnější požadavky zákazníků, zejména v oblastech optimalizace technologických aplikací strojů, snížení nákladů na provoz, zkrácení časů obrábění a dosažení vysoké přesnosti a kvality obráběného dílce. Projekt se zaměřuje na tři oblasti, které přispějí k dosažení uvedených cílů. Témata jsou koncipována tak, aby umožnila uchazeči projektu nabízet komplexní technologické služby a řešení s vyšší přidanou hodnotou, jejichž implementace bude možná pro různé zákaznické technologie. Vyvinuté postupy výrazně zvýší konkurenceschopnost jak uchazeče projektu, tak zákazníků z oblasti uživatelů strojů. První oblastí je výzkum a vývoj původních postupů pro optimální nastavení CNC interpolátoru stroje a pokročilé optimalizace NC programů s využitím virtuálního modelu stroje. Druhá oblast se zaměřuje na výzkum a vývoj pokročilých teplotních kompenzací se zvýšenou přesností a spolehlivostí se zahrnutím vlivu výměnných vřetenových hlav a kinematické konfigurace stroje a implementaci systému kompenzací do CNC řídicího systému stroje. V rámci třetí oblasti řešení bude vyvinuto robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností. Cíle projektu umožňují zkrátit čas přípravy technologie a zvýšit jistotu dosažení požadovaného výsledku měřeného parametry produktivita - přesnost - jakost povrchu. Tím je naplňován záměr KET v oblasti Pokročilých výrobních technologií (AMS – Advanced Manufacturing Systems). Ty jsou charakterizovány jako výrobní postupy pro tvorbu high-tech produktů s využitím inovativních technik ve výrobě, které výrazně zvyšují produktivitu a přesnost technologií a snižují náklady na jejich realizaci. Projekt přispívá k naplňování NPOV v prioritě č. 1 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech v tématu 1.2.
Více informací

FV10441Výzkum a vývoj havarijního plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TRIO
Příjemce : s. r. o., SIGMA PUMPY HRANICE
Anotace : Cíle předkládaného projektu jsou v souladu s 'KETs' Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 'TRIO' zaměřeny na oblast pokročilých výrobních technologií a zvýšení inovační výkonnosti podpořeného subjektu SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Nový typ plunžrového čerpadla pro čerpání roztoku kyseliny borité v primárním okruhu jaderné elektrárny typu VVER umožní rozšířit spektrum čerpadel v prestižní oblasti jaderné energetiky.
Více informací

TA04011624Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je vývoj nové řady multifunkčních smykadel pro frézovací, soustružnické a vyvrtávací operace s velkým výsuvem 3 – 5 m a přípravou pro vestavěnou výsuvnou pinolu s dalším výsuvem 1 m. Smykadlo bude navrženo pro svislé a vodorovné umístění na strojích v koncepci box-in-box a bude vybaveno souvisle řízenou osou „C“. Vývoj smykadla bude proveden s ohledem na optimalizaci strukturálních vlastností, zvýšení tlumení pasivními a aktivními prostředky a minimalizaci statických úhlových chyb svěšením smykadla a minimalizaci teplotních chyb. Smykadlo s velkým výsuvem umožní významně rozšířit technologické aplikace velkých strojů TOS KUŘIM – OS, a.s. a přispěje k dosažení vyšší efektivity výroby nadrozměrných složitých obrobků.
Více informací

NO0110Modelování a experimentální analýza produkce tepla kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem a mazáním olej-vzduch

Poskytovatel : Aoba Foundation For The Promotion Of Engineering
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : N/A
Příjemce : Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)
Anotace : Main aim of the project is identification and development of angular contact ball bearing heat generation model with oil-air lubrication. Experimental part of the project will provide the knowledge on bearing thermal loses, based on which a bearing heat generation model will be developed and verified. Experimental research using two different kinds of bearings is foreseen. RCMT will use an existing test rig, which will be modified for oil-air lubrication. Appropriate input/output parameters of the bearing heat generation model will be defined together with KIMM.
Více informací

314413Vysoce dynamické frézování tenkostěnných obrobků „DynaMill“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Materials and new Production Technologies, Nanotechnologies
Příjemce : FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Anotace : Lightweight components are gaining in importance in EU key industries with good market growth potential (aerospace, automotive, power generation, medical technology etc.). To achieve weight reductions, complex thin-walled structures are combined with high strength materials. However, the lower stiffness of work pieces leads to severe challenges during the milling process: - Difficulty to achieve high work piece quality, due to vibration and process forces, in industries that have very high safety and quality requirements (aviation, space etc.). Therefore, in many cases manual finishing of the work pieces is required. - Achievement of acceptable work piece quality only through time and resource consuming trial and error identification of process parameters that circumvent critical process states. This often results in slow and inefficient processes. To overcome these problems, DynaMill aims at achieving the complete control over the milling process of thin-walled work pieces. This will be realised through a threefold approach combining the development of process planning, adaptive clamping devices and improved cutting conditions. Subsequently, these three developments will be integrated in the DynaMill Technology as a platform. Throughout the project demonstration of intermediate and integrated solutions will play an important role. The concrete impacts for industry include: - 30% reduction of production time and costs - 80% increase in process stability - 30% reduction of power, compressed air and coolants - 60% reduction of process set-up time and 70% reduction of wasted raw materials during set-up - 20% improvement of tool life - Elimination of finishing operations As a result the competiveness of European industry will be enhanced significantly. For the project, a strong consortium consisting of two research institutes, four manufacturers of key technologies (CAM software, machine tools, clamping devices and tools) and four end users has been gathered.
Více informací

FR-TI4/522Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : VTL Blansko, a. s.
Anotace : Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj, realizace, proměření a testování funkčního vzorku otočného stolu RT6300-C. Tento nový stůl bude navrhován nejmodernějšími technickými postupy s uplatněním optimalizací založených na mechatronických modelech.Uplatněny budou nejpokročilejší techniky aktivního řízení uložení upínací desky stolu, získané na základě výzkumu provedeného v tomto projektu. Stůl bude technickými parametry přesností a výkonností přesahovat maximální parametry současné světové úrovněa stane se tak nadstandardním produktem ve vtahu ke konkurenci. V oblasti vývoje a praktických zkušeností je zajištěna spolupráce na řešení projektu s APOS-TRADE s.r.o. a v oblasti nových poznatků výzkumu a vývoje spolupráce s ČVUT v Praze, FS, VCSVTT.
Více informací

TA02010886Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Projekt je zaměřen na systematické řešení rekonfigurovatelné stavby stroje. Řešením bude stavebnice s vysokým stupněm opakovatelnosti dílců, skupin, nebo technologií výroby, která umožní sestavit velmi širokou škálu provedení strojů (zajistí vysoký stupeň customizace), ale současně sníží nároky na materiál, množství druhů vyráběných dílců a množství technologických přípravků a postupů pro zajištění výroby. Stavebnicovost bude prezentována na prototypech strojů tří partnerských firem.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů