Mašek Petr

Manažer

22247Learning Factories for Digital Transformation of SMEs II

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mašek Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Slovak University of Technology in Bratislava
Anotace : The goal of FactoRIS II is to further support the case-specific digital transformation of RIS based SMEs by evolving existing production facilities towards Industry 4.0. This will be achieved by developing and networking established learning factories, providing modular testbed demonstrators for acute and real manufacturing problems, and adopting and sharing innovative education and training concepts with SME stakeholders. Emphasis will be on technology solutions for smart manufacturing ecosystems, where e.g. maintenance activities can be supported by shared knowledge from a number of similar devices operated by ecosystem partners – solution suppliers and manufacturers. Key enabling technologies will be IIoT, edge computing, data collection and evaluation in cloud. This requires upskilling relevant personnel to adopt new possibilities in their work, which will be performed by means of innovative hands-on courses and best practice guidelines delivered as digital learning nuggets on GLP.
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022689Optimalizace konstrukce a nalezení vhodných pracovních podmínek PKD fréz malého průměru (0,5 až 3 mm)

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mašek Petr
Řešitel : Mašek Petr
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : ROTANA
Anotace : Projekt se zabývá analýzou současných řešení, optimalizací navržené geometrie, porovnáním geometrie laserem obrobených vzorků nástrojů s digitálními modely a nalezením vhodných pracovních podmínek pro PKD frézy malých průměrů (od 0,5 až 3 mm).
Více informací

Vyhledávání projektů