Mareš Martin

Manažer

23362Education programs development in RIS countries

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : EIT Manufacturing ASBL
Anotace : This EIT Manufacturing programme aims to attract and empower top talent from our partner universities across Europe.  The objective is to further provide young talent with mobility and other learning opportunities that help them become leading manufacturing innovators and entrepreneurs. EIT Manufacturing PhDs will be one of the main assets of the EIT Manufacturing innovation communities, spreading innovation and creating new businesses within the manufacturing ecosystem.
Více informací

22094Experiential Learning for Flexible and Resilient Manufacturing

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Hub Innovazione Trentino Fondazione
Anotace : In a post COVID-19 outbreak scenario, manufacturing SMEs face the challenges of rapidly build capacity to shití to flexible production paradigms. This requires upskilling personnel from multiple areas in both technical and transformation management topics, as well as provide hands-on opportunities and expert support to start engage towards the transformation. FlexMan makes available a transformational program for manufacturing SMEs with a demand to switily integrate tailored solutions for flexible manufacturing. The program is offered to personnel playing a key role in SMEs’ digital transformation, and its based on a learning path which includes experiential learning and consultancy by experts within research and technology organizations. During the project the program will be delivered to 24 SMEs and 196 professionals across four European hubs; atier it will be available on the market.
Více informací

22240Smart Educational Framework for DIGItalization

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Laboratory for Manufacturing Systems and Automation, University of Patras
Anotace : SmartDIGI is focusing on boosting the participating EIT RIS countries' innovation performance by improving their educational schema and promoting digitalization with respect to Industry 4.0. SmartDIGI aims to support SMEs to test and adopt digital technologies as well as to adopt lifelong learning culture to improve the digital skills of their workforce essential for the digital transforma􀆟on of the businesses. To this end, the activity intends to provide a program where students, academics, and manufacturing SMEs work together to build skills by co-creating solutions to real manufacturing challenges. Therefore, Teaching and Learning Factory approaches will be combined with information open events to apply jointly developed solutions to industrial problems. A collaborative network across all participating industrial and academic sectors in the EIT RIS countries can facilitate the exchange of industrial problems and the dissemination of new solutions.
Více informací

21317Education programs development in RIS countries

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : EIT Manufacturing ASBL
Anotace : This EIT Manufacturing programme aims to attract and empower top talent from our partner universities across Europe.  The objective is to further provide young talent with mobility and other learning opportunities that help them become leading manufacturing innovators and entrepreneurs. EIT Manufacturing PhDs will be one of the main assets of the EIT Manufacturing innovation communities, spreading innovation and creating new businesses within the manufacturing ecosystem.
Více informací

20136Learning through manufacturing challenges

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : ManuLearn aims to enhance the innovation capacity or the participating EIT RIS countries by improving their educational framework and by boosting their digital capabilities in order to face the future manufacturing challenges. In this framework, the activity aims to deliver a program where students, researchers and companies will work together to mutually develop skills through co-creating solutions to industrial manufacturing challenges; combining Teaching Factory (TF) and Learning Factory (LF) concepts with Open Innovation practices, addressing the demands of both students and professionals. This will be achieved through a collaborative network, facilitating the exchange of industrial challenges and providing novel solutions, bringing together academia and industry. Each challenge along with the knowledge generated will be shared with the complete network, creating value across all participating EIT RIS countries.
Více informací

TH02010849Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Hornych Jan
Výzva : EPSILON
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.
Více informací

FR-TI4/592Těžký horizontální stroj HCW4000-CX

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ŠMT, a. s.
Anotace : Předmětem tříletého společného projektu ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a VCSVTT, ČVUT v Praze je vývoj nového těžkého horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje HCW4000-CX. Stroj bude velikostně odpovídat standardnímu typu HCW3, bude se však vyznačovat několika modifikacemi. Těmi budou zejména nižší hmotnost dílů nosné struktury a výrazně zlepšené parametry jeho klíčových konstrukčních uzlů, zejména pinoly s výsuvným vrtacím vřetenem. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi úspěšný stroj,který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů.
Více informací

Vyhledávání projektů