Novotný Lukáš

Manažer

101138739Extremely High-Speed Laser Processes For Sustainable And Flexible Manufacturing

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020
Příjemce : IDEKO
Anotace : Hlavním cílem LaserWay je vývoj strojů a procesů pro laserové technologie, které dokáží pracovat extrémně vysokou rychlostí a přitom velmi přesně polohovat laserový paprsek. Využití extrémně rychlých a výkonných laserových technologií umožní nahradit některé dosavadní konvenční technologie, což přispěje k zajištění flexibilní a udržitelné výroby. Vyvinuta budou řešení ve třech hlavních oblastech: • (1) Laserové mikrovrtání, jehož cílem je vývoj efektivní technologie pro realizaci velkého množství mikrootvorů např. pro aplikace v oblasti řízení prodění, filtrací tekutin apod. • (2) Laserové vysekávání je vysoce produktivní a flexibilní alternativní proces, který nahrazuje lisovací vysekávací stroje pro malé až střední velikosti sérií. Cílem je zdvojnásobením řezné rychlosti a zrychlení a optimalizace procesu • (3) Extrémně vysokorychlostní laserové aplikace (EHLA), které nahrazují pro životní prostředí a člověka velmi škodlivé chromové povlaky. Doposud je EHLA průmyslově využívána jen pro rotační díly, a cílem je vyvinout aplikace pro 2D plošné povlakování.
Více informací

FW06010296Nová generace kompozitových nosníků pro vysoce dynamické výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TREND
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Cílem projektu je vytvoření nové generace kompozitových nosníků uplatnitelných ve vysoce dynamických výrobních strojích. Tyto nosníky se bude vyznačovat optimalizovanou strukturou tělesa, která bude navržena v interakci s řízením pohybových os a mechanických vlastností pohonů pohybové osy výrobního stroje a integrací prvků pro monitoring stavu kompozitní struktury s informačním vstupem do řídicího systému stroje. Optimalizace struktury bude provedena pomocí simulačního SW pro virtuální testy – digitálního modelu pohybové osy. Výsledkem řešení projektu je vyšší efektivita návrhu nosných komponent z drahých kompozitních materiálů. Díky posuzování v digitálním modelu bude možno navrhnout strukturu kompozitního tělesa bez zbytečného pře-/pod- dimenzování dílčích prvků sestavy stroje.
Více informací

N/AVývoj stanice pro záběh a testování vřeten obráběcích strojů

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Novotný Lukáš
Výzva : Inovační voucher Moravskoslezského kraje
Příjemce : LAMMB technology, s. r. o.
Anotace : Poptávka po zvyšování přesnosti a produktivity výrobních systémů nadále roste. Jádrem těchto výrobních požadavků jsou vysokorychlostní obráběcí stroje a multi-tasking obráběcího stroje. Poptávka na neustálé zvyšování maximálních rychlostí vřeten, která jsou v srdci těchto strojů, klade vysoké nároky na jejich konstrukční provedení, výrobní tolerance a přesné a efektivní testování. Zvláště potřebné jsou testy vřetenových jednotek v plném rozsahu pracovních schopností, spíše než jednoduché statické měření. V návaznosti na tyto aktuálním požadavky na trhu obráběcích strojů je cílem projektu vytvoření inovativního komplexního systému pro sledování a metrologii přesných vřeten pod heslem “Využití vhodných nástrojů na měření poskytuje nejrychlejší a nejpřesnější cestu ke zjišťování příčin a řešení problémů“. Tento nový testovací systém umožní získat informace o chování vřetenových jednotek, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu CNC obráběcích strojů. Realizací projektu dojde k doplnění stávajících technologií v procesu vývoje a výroby vřetenových jednotek v LAMMB technology, která vede k posílení konkurenceschopnosti firmy.
Více informací

TA02010863Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti kompenzace nepříznivých dynamických účinků obráběcích strojů. Hlavním cílem je návrh technologie ukládání obráběcích strojů a návrh metod a autonomních zařízení sloužících pro tlumení vibrací. Součástí řešení projektu je také vývoj matematických modelů popisujících uvedené technologie a zařízení a jejich propojení s komplexními modely obráběcích strojů.
Více informací

Vyhledávání projektů