Sova Jiří

Manažer

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010394Vývoj nového designu LED osvětlení s modulárním systémem montáže pro společnosti FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : FRONTIER TECHNOLOGIES s. r. o.
Anotace : Projektem řeší společnost FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. ve spolupráci s ČVUT Fakultou strojní Ústavem výrobních strojů a zařízení - výzkumné centrum pro strojírenskou a výrobní techniku a technologii "vývoj nového designu LED osvětlení s modulárním systémem montáže" Výsledkem této spolupráce bude návrh nového LED svítidla včetně technické a konstrukční dokumentace. Následná výroba nového typu svítidla umožní zvýšit konkurenceschopnost společnosti na trhu.
Více informací

N/AInovace pricniku řezacího stroje, konstrukce, vypočty

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : Roka Ráža, spol. s r. o.
Anotace : Předmětem spolupráce mezi ČVUT Fakultou strojní - Ú12135 a firmou Roka Ráža spol. s.r.o. je inovace příčníku řezacího stroje. Cílem projektu bude nová konstrukce příčníku se zvýšenou tuhostí v namáhaných směrech pohybových os X,Y. Zvýšením těchto užitných vlastností příčníku stroje povede ke zvýšení přesnosti řezu, zkvalitnění řezného procesu, zvýšení posuvových rychlostí příčníku. To má za následek zkrácení technologických časů výroby.
Více informací

N/ANávrh flexibilního upínacího systému CNC obráběcího centra

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : BLUE RAY, a. s.
Anotace : Výsledek projektu: Flexibilní upínací systému pro tvarové obrábění profilů - BRAL, užívaných u konstrukcí zejména z oblasti dopravních technologií. Využití systému ovládání upínacího systému pomocí M- funkcí řídícího systému stroje spolu s kontrolou technologických parametrů upnutí polotovaru.
Více informací

TH01020905Progresivní nanotechnologie pro potravinářské a medicínské aplikace

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : EPSILON
Příjemce : Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Anotace : Hlavním cílem předkládaného projektu bude nalezení aplikačních oblastí a vývoj a uvedení na trh nových nanostrukturovaných materiálů a produktů s využitím demonstrátorů vyvinutých v rámci projektu CZ1.05/3.1.00/14.0305 Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED ČVUT v Praze a projektu č. CZ4.2 PT03/353 Vývojové centrum CBRN spoluřešitele VAKOS XT OPPI Potenciál.
Více informací

Vyhledávání projektů