Hovorka Jiří

Manažer

UEPRKKK201207Vývoj prototypu výrobní linky pro barvení minerálů

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Inovační vouchery Karlovarského kraje
Příjemce : Mineral Dekor, s. r. o.
Anotace : Cílem projektu je inovace výrobního procesu pro barvení minerálů, která povede k posílení konkurenceschopnosti žadatele. Poskytovatel znalostí zajistí pro žadatele vývoj prototypu poloautomatické výrobní linky pro barvení minerálů se zvýšenou kapacitou,jedná se o přenos nových poznatků, které nejsou běžně dostupné. Výstupem z řešení projektu bude kompletní výrobní dokumentace včertně elektroprojektu včetně analýzy rizik a návodu k použití.
Více informací

FR-TI3/404Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Ve spolupráci KOVOSVIT MAS a.s. a ČVUT v Praze, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové stavebnicové multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 630.Tento stroj představuje novou generaci řady těchto strojů v nabídce firmy. Na novém stroji budou aplikovány základní poznatky a zkušenosti z provozu předchozí základní generace strojů MULTICUT 500 a zároveň stroj bude nabízet v rámci požadavků trhu širokou paletu technologických variant stroje v návaznosti na spektrum točných délek 1500,3000,4500a 6000mm pro zajištení vyšší konkurenceschopnosti. Prototyp stroje MULTICUT 630 bude realizován,oživen a testován na půdě KOVOSVIT MAS, a.s. Konečným cílem bude zařazení strojů MULTICUT 630 a SP 630 od roku 2013 do standartní nabídky firmy KOVOSVIT MASa.s. jako posílení postavení na trhu pokročilých multifunkčních obráběcích strojů vyšší třídy.
Více informací

Vyhledávání projektů