Šindler Jaroslav

Manažer

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007318Optimalizace klíčových dílů vodních turbín

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Šindler Jaroslav
Řešitel : Šindler Jaroslav
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : M a v e l
Anotace : Vývoj výpočetních a optimalizačních postupů podle nejnovějších metod s využitím metody konečných prvků pro optimalizaci klíčových dílců vodních turbín s důrazem na skříně vodních turbín.
Více informací

TH02010680Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Šindler Jaroslav
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : EPSILON
Příjemce : M a v e l
Anotace : Hlavním cílem řešení projektu je inovace procesu výroby klíčových částí vodních turbín s ohledem na snižování energetické náročnosti při výrobě. Pro posílení konkurenceschopnosti je nutná okamžitá adaptabilita na požadavky trhu, což umožňuje náhrada odlitků ocelovými svařovanými konstrukcemi, s čímž je spojeno zvýšení produktivity výroby a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Při využívání ocelových svařovaných konstrukcí je přitom nutné uvažovat interdisciplinaritu jednotlivých výrobních technologií (tváření, svařování, návary a povrchové úpravy) s ohledem na výsledky moderních výpočetních metod topologické a parametrické optimalizace a praktických zkoušek a testů řady vzorků. Doprovodným cílem je metodika tvorby součástí vodních turbín s důrazem na predikovanou životnost.
Více informací

Vyhledávání projektů