Veselý Jan

Manažer

2A-2TP1/094Synergický vývoj obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Veselý Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Vytvořit metodami výzkumu znalostní a simulační systém pro podporu vývoje nových obráběcích strojů zaměřený na ranné stádium vývoje stroje. Systém kombinující znalostní část pro vyhledávání možných uspořádání kinematických řetězců a vázanou část simulační a optimalizační.
Více informací

Vyhledávání projektů