Kopecká Ester

Manažer

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006227Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen

Poskytovatel : Ministerstvo práce a sociálních věcí
Manažer : Kopecká Ester
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ESF OP Zaměstnanost
Příjemce : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Anotace : Projekt si klade za cíl přispět k pozitivní změně názorů na charakter strojírenských profesí, k odbourávání předsudků vůči uplatnění dívek/žen ve strojírenství. Tohoto cíle chce projekt dosáhnout cíleným proškolováním kariérových poradců na ÚP ČR a výchovných/kariérových poradců na ZŠ a SŠ, kteří, vedle rodičů, významně ovlivňují rozhodování dívek/žen při dalším profesním vzděláváním. Dále pak projekt chce vnést do kar. poradenství nové informace o povaze pracovních pozic v tech. oborech.
Více informací

Vyhledávání projektů