Burian David

Manažer

FV20134Výzkum a vývoj vysokootáčkových, vysokotlakých čerpadel

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Burian David
Řešitel : Chvojka Petr
Výzva : TRIO
Příjemce : SIGMA GROUP
Anotace : Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba funkčního vzorku vysokootáčkového napájecího čerpadla. Tzn. výzkum průtočných částí čerpadla, se zaměřením na dosažení potřebných výkonových parametrů a zlepšení dynamického chování při vysokých provozních otáčkách, při respektování technologických požadavků výroby jeho odlitků k zajištění jejich vnitřní kvality. Dále výzkum a konstrukční vývoj zaměřený na řešení všech uzlů napájecího čerpadla s extrémními otáčkami, zejména ložiskové uzly, uzel mechanické ucpávky a vyrovnávací zařízení pro axiální tah. Následně výroba funkčního vzorku čerpadla, jeho zkoušky a hodnocení splnění požadavků, při současném rozšíření zkušeností s vývojem vysokootáčkových čerpadel obdobné konstrukce, pro využití nově získaných znalostí k inovacím dalších čerpadel z výrobního sortimentu SIGMY. V neposlední řadě dojde při řešení projektu navíc k realizaci náročných experimentálních měření a numerických simulací, na vyšší úrovni než byla doposud v SIGMĚ prováděna, a vyžadujících těsnou spolupráci s výzkumnými pracovišti vysokých škol. Získané zkušenosti tak budou mít pozitivní dopad na schopnost podniku realizovat výzkum a vývoj.
Více informací

TA04011579Neinvazivní experimentální metody ve výzkumu čerpadel

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : ALFA
Příjemce : SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s. r. o.
Anotace : Cílem projektu je vyvinout progresivní proces hydraulického experimentu aplikovaný na předávání velkých hydrodynamických čerpadel na jejich hydraulickém modelu na zkušebně. Prvním cílem je projekt a ověření zkušebního okruhu pro komplexní testy modelových čerpadel zaměřený na vývoj a ověření zařízení pro snímání a vyhodnocování silových účinků hydraulických částí modelu a na snímání a vyhodnocování odezvy na tyto podněty - vibrace na čerpadle a výchylky na rotoru (poloha rotoru čerpadla). Dalším cílem je vývoj modelového představitele hydrodynamického čerpadla, CFD analýza rychlostních a tlakových polí v jeho pracovních částech a stanovení integrálních charakteristik a dynamických účinků. Na tomto modelu provést ověření cílů projektu - komplexní testy modelových čerpadel. Důležitým efektem je validace výsledků výpočtové analýzy s experimentálními výsledky.
Více informací

SGS11/117/OHK2/2T/12Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

Vyhledávání projektů