Využití umělé inteligence při analýze obráběcího procesu

Využití umělé inteligence při analýze obráběcího procesu

Machine learning je jeden z přístupů jak vytvořit výpočetní systém, který umí činit rozhodnutí na základě vstupních dat. Systém se naučí pravidla pro tato rozhodnutí „sám“, na základě velkého množství dat o o dané problematice, nejčastěli proto, že tato problematika nemá dostatečný teoretický popis.

Vyšší produktivita a spolehlivosti výroby v rámci Industry 4.0.

Machine learning může být velmi užitečný v běžném životě, kdy tyto systémy obsluhují např. rozpoznávání tváří ve fotoaparátech a při odemykání mobilního telefonu, doporučují podobné výrobky v e-shopech nebo filmy na streamovacích platformách. Jejich využití ale proniká i do průmyslového prostředí, kdy se tyto systémy používají k detekci chatteru, analýze procesu obrábění a optimalizaci obráběcích podmínek, monitorování sériové výroby a upozornění na pokles kvality apod. Machine learning je jedním z přístupů jak dosáhnout vyšší produktivity a spolehlivosti výroby v rámci Industry 4.0.

Výzkumná témata

V rámci výzkumu machine learning se zaměřujeme na tato témata:

  • Analýza opotřebení nástroje z dat dostupných v řídicím systému stroje
  • Kompenzace teplotních chyb při provozu strojů
  • Snížení reziduálních chyb v kinematice robotů po jejich automatické kalibraci

Nabídka průmyslovým i výzkumným partnerům

Našim partnerům nabízíme školení o základních principech tohoto přístupu, které učastníky nasměruje k dalšímu rozvoji znalostí a schopností v této oblasti.

Nabízímě konzultace ohledně vhodnosti nasazení tohoto přístupu pro řešení daných probémů.

Relevantní výukový obsah

V oblasti tématu využití umělé inteligence a strojového učení v procesech přípravy a monitorování řezného procesu nabízíme odborníkům z firem tyto vzdělávací programy:

  • Kurz EIT Manufacturing – Základy využití umělé inteligence při analýze obráběcího procesu

KONTAKT

Ing. Vojtěch Matyska, Ph.D.

v.matyska@rcmt.cvut.cz

+420 371 716 214