Konference STČ 2022

Konference STČ 2022 – ocenění studentů

Za Ústav výrobních strojů se zúčastnilo 9 studentů navazujícího magisterského studia a jeden v sekci doktorského studia. Účast Ú12135 byla velmi úspěšná, naši zástupci se umístili na hodnocených místech:

  • Aleš Kadlec: 2. místo v bakalářské sekci B1. Téma „Zvyšování produktivity výroby“, vedoucí práce E. Stach
  • Jan Zbíral: 2. místo v magisterské sekci M3. Téma „Simulační model obráběcího stroje v CAM systému siemens NX s verifikací strojního času“, vedoucí práce P. Vavruška
  • Tomáš Primus (PhD student na Ú12134): 2. místo v doktorandské sekci D1. Téma „Femtosecond laser ablation of ultra-hard cutting materials“, vedoucí práce Fr. Holešovský, P. Zeman

Studentská tvůrčí činnost je na Fakultě strojní ČVUT v Praze tradiční akcí, na které studenti prezentují své práce. Jejím cílem je, aby studenti prezentovali před publikem výsledky odborných prací, získali zpětnou vazbu od hodnotitelů a seznámili se s výsledky kolegů.

Na letošní závěrečné konferenci se autoři setkali 26. dubna 2022 s vyučujícími, se svými kolegy i zástupci firem. Soutěžící byli rozděleni do osmi sekcí podle typu studia. Do dvou na úrovni bakalářské, čtyřech na magisterské a nechyběly ani dvě sekce „doktorské“.  Prezentace probíhaly formou přednášek ve dvou volitelných formátech, doktorandi povinně v anglickém jazyce, včetně předložení plného textu příspěvku.

Hodnotitelé hned úvodem svorně prohlásili, že jsou velice spokojeni s odbornou úrovní prezentovaných prací. Všechny považují za hodnotné a mrzí je, že mohou ocenit jen první tři autory. Předseda poroty prohlásil, že všichni ostatní si zaslouží ocenění na čtvrtém místě. Tři nejlepší z každé hodnocené sekce převzali diplomy a díky sponzorských firem také věcné i finanční dary.

Přehled všech vítězných autorů je k dispozici na https://stc.fs.cvut.cz/results_cz.html