Inteligentní výroba byla prezentována na Strojírenském fóru 2020

5. listopadu 2020 se konalo Strojírenské fórum, tentokrát formou videokonference. V odborném bloku zaměřeném na nástroje digitalizace pro zvýšení efektivity procesů prezentoval zkušenosti s daty a digitálními nástroji pro zdokonalenou podporu procesů obrábění vedoucí RCMT Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Koncept inteligentní výroby je naplňován řadou přístupů, jejichž společným jmenovatelem je snaha o lepší plánování a řízení výroby a efektivnější využití strojů. Vyšší produktivity, flexibility a spolehlivosti výrobních procesů lze dosáhnout zejména díky jejich lepší znalosti a schopnosti využití této znalosti jak prediktivně při navrhování a optimalizacích výrobních technologií, tak pro zdokonalené řízení výrobních procesů. Rozumět výrobě a umět ji efektivně plánovat a řídit znamená mít k dispozici data, umět tato data zpracovat a uplatnit získanou znalost ve výrobních procesech. Presentace ukáala na vybraných příkladech z průmyslové praxe, jak je možno využívat data z reálných procesů a digitálních modelů, jak tato data analyzovat a kombinovat pro získání zdokonalené znalosti fyzikálního chování technologií obrábění a jak využít získaných poznatků pro lepší pre-procesní kontrolu a optimalizaci, nebo online zásahy do výrobních procesů. Představena byla řešení technologicky orientovaných digitálních dvojčat stroje a procesu na případech, realizovaných v českých firmách.

Celá prezentace Ing. Matěje Sulitky na téma Data a digitální nástroje pro zdokonalenou podporu procesů obrábění je k dispozici ZDE