FS ČVUT a CIIRC opět participovali na workshopu v oblasti vzdělávání pro Průmysl 4.0

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze navázali na první úspěšný workshop na téma „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky z regionálních pracovišť Národního pedagogického institutu České republiky (NPI – www.npicr.cz). V polovině září 2020 proběhlo opakování této úspěšné akce a účastníci z NPI navštívili další workshop.

Pracovníci NPI měli možnost se seznámit s ukázkami moderní průmyslové výroby v Testbedu pro Průmysl 4.0 na CIIRC ČVUT a také s aktuálními výzvami pro moderní vzdělávání pro Průmysl 4.0, které jsou prakticky realizovány v rámci projektů Cluster 4.0 a skupiny projektů konsorcia EIT Manufacturing. Náplň workshopu vycházela z programu prvního setkání, o kterém jsme informovali v aktualitách na začátku září.

Účastníci také v rámci workshopu navštívili centrum 3D tisku CIIRC ČVUT a Testbed pro Průmysl 4.0, kde se seznámili s některými technologiemi a postupy, které jim byly představeny v teoretické části semináře.

Semináře se zúčastnilo téměř třicet metodologů a specialistů odborného vzdělávání z regionálních pracovišť NPI, kteří ocenili program sestavený na míru jejich požadavkům a zejména jeho vysokou odbornou úroveň.