Manufacturing Innovation Webinar – Challenges of Supply Chain in Manufacturing

20 června - 21 června89€
Načítám Akce
Webinář o inovacích ve výrobě – Výzvy dodavatelského řetězce ve výrobě

V dnešním rychle se vyvíjejícím výrobním prostředí je pro udržitelný růst a úspěch zásadní orientace ve složité síti výzev dodavatelského řetězce. Tento komplexní kurz vyučovaný jednou z našich ČVUT v Praze se ponoří do mnohostranných aspektů řízení dodavatelského řetězce ve výrobním sektoru se zaměřením na klíčové výzvy a inovativní řešení.

Ekodesign v širším kontextu: Moderní výrobci musí upřednostňovat ekodesign, aby minimalizovali dopad na životní prostředí a dodržovali předpisy. Tento modul integruje principy udržitelnosti do vývoje produktů se zaměřením na materiály šetrné k životnímu prostředí, snižování odpadu a optimalizaci životního cyklu produktu s ohledem na environmentální a ekonomické výhody.

ESG reporting (také jako nová startovací příležitost): ESG reporting je nezbytný pro firemní transparentnost. Tento modul zkoumá jeho význam při hodnocení výkonu udržitelnosti ve výrobních dodavatelských řetězcích. Kromě toho zdůrazňuje příležitosti pro začínající podniky v sektoru ESG a poskytuje studentům dovednosti, jak využít nové trendy prostřednictvím případových studií a inovativních přístupů k podávání zpráv.

Pružnost dodavatelského řetězce – lekce z praxe: Pružnost dodavatelského řetězce je kritická uprostřed globálních narušení. Tento modul analyzuje strategie používané výrobními organizacemi ke zvýšení odolnosti a čerpá ze zkušeností z reálného světa. Účastníci se naučí optimalizaci zásob, diverzifikaci zdrojů a další taktiky ke zmírnění rizik a zajištění provozní kontinuity.

Podrobnosti a možnost přihlášení ZDE

 


Jedná se o druhý z řady šesti inovačních webinářů připravených EIT Manufacturing. Webináře jsou zaměřeny na aktuální témata ve výrobě, jako digitální, etická, udržitelná výroba atd., a nabízejí informace umožňující hlubší pochopení těchto témat, což je nezbytným krokem k posunu směrem k inovativním, moderním a udržitelným výrobním technikám. Webináře vedou odborníci z partnerských univerzit EIT Manufacturing: University of Tartu, Mondragon University a Českého vysokého učení technického v Praze.

Témata a termíny webinářů:


Webináře jsou otevřené všem zájemcům s minimálně bakalářským vzděláním.

Poplatek za všech 6 webinářů:
Standardní poplatek: 454 €
Studenti partnerských univerzit EITM: 384 €

Poplatek za jednotlivé webináře:
Standardní poplatek: 89 €
Studenti partnerských univerzit EITM: 75 €

Místo konání

Online