Kurz FlexMan – Digitální výroba pro zvýšení flexibility

6 prosince, 2022 @ 09:00 - 16:00
Načítám Akce
 • akce již proběhla.

Kurz FlexMan je zaměřený na zvýšení flexibility výrobních procesů formou budování týmu v rámci společnosti, který je schopen podpořit přijetí I4.0 digitálních technologií a řešení pro flexibilní a odolnou výrobu, vedoucí ke zmírnění vznikajících rizik v dodavatelských zásobovacích řetězcích a globálních trhů.

Metodika Flexman je založena na zkušenostním učení a tréninkově-akčních modelech. V rámci kurzu jsou plánovány prezentace případových studií, interaktivní workshopy a teamová práce s cílem identifikovat budoucí projekty a aplikace pro podporu přijetí digitálních technologií a řešení.

Kurz je určen pro všechny, kdo v rámci vlastní organizace/firmy provádějí manažerské, koordinační nebo technicko-manažerské činnosti pokrývající klíčové role pro podporu a implementaci inovačních technologických procesů, strojů a/nebo sestav, obvykle v následujících funkcích: vedoucí výroby a technická kancelář, výrobní inženýr, výzkum a vývoj, provoz a zajištění kvality, řízení nákupu a dodavatelského řetězce, IT.

Kurz je plánován do 40 výukových hodin rozdělených do modulů po 4 nebo 8 hodinách.

 

Harmonogram výukových bloků

Název výukového bloku Garant Termín konání
Procesní a digitální dvojčata Matěj Sulitka 1. 11. 2022
Chytré výrobní systémy Petr Kolář 7. 11. 2022
Procesní a digitální dvojčata Matěj Sulitka 14. 11. 2022
Průmyslová robotika Jiří Švéda 15. 11. 2022
Flexibilní automatizace Lukáš Novotný 21. 11. 2022
Průmyslová robotika Jiří Švéda 22. 11. 2022
Pokročilé technologie obrábění Pavel Zeman 23. 11. 2022
Aditivní a hybridní výrobní technologie Jan Smolík 29. 11. 2022
Aditivní a hybridní výrobní technologie Jan Smolík 6. 12. 2022

 

VÝUKOVÉ BLOKY

 

Procesní digitální dvojčata

Garant výukového bloku: Matěj Sulitka

Termín konání kurzu: 1. a 14. listopadu 2022

Cíle: Poskytnout účastníkům nástroje, které jim umožní porozumět různým typům digitálních dvojčat strojů a procesů a informace, jak lze tyto nástroje integrovat s operacemi k optimalizování řízení a plánování. Rozšířit povědomí o aplikačních možnostech a omezeních digitálních dvojčat pomocí virtuálního zprovoznění.

Obsah: Virtuální zprovoznění: typy digitálních dvojčat, využití digitálních dvojčat a virtuálního zprovoznění. Přehled vybraných nástrojů, komunikace mezi digitálním dvojčetem stroje a PLC.

 • Koncepce procesního digitálního dvojčete pro podporu strategií NC obrábění a optimalizace. Znázornění obráběcího stroje a obrobku, simulace interakce stroj-proces.
 • Praktická simulační úloha v MillVis a vlivu strojních parametrů na proces.
 • Aplikace modelů řízených PLC Siemens Simatic S7. Případové studie.

Účastníci se naučí a porozumí

 • Možnostem využití digitálních dvojčat zejména pro technologii virtuálního zprovoznění v PLC.
 • Vytvořit digitální dvojče jednoduchého stroje v daném softwarovém prostředí.
 • Základům účinku procesních sil a stability obrábění.
 • Predikci přesnosti a kvality obrobených ploch a doby obrábění.
 • Výhodám použití procesních digitálních dvojčat pro návrh a optimalizace strategií NC obrábění.

 

Chytré výrobní systémy

Garant výukového bloku: Petr Kolář

Termín konání kurzu: 7. listopadu 2022

Cíle: Zvýšit povědomí mezi účastníky o hodnotě dat a o potřebě správně řídit projekty, jejichž objektem jsou data a komunikace. Prezentujte nástroje pro analýzu dat pro podporu inteligentních funkcí rozhodování. Skupinová diskuse o skutečných případech s cílem maximalizovat vědění a schopnost chytá řešení aplikovat.

Obsah:

 • Úvod do digitálních produkčních systémů založených na datech a komunikaci: stroje s rozšířenou funkcionalitou, nadstavbové řídicí systémy, prediktivní údržba a monitoring výrobního procesu.
 • Průmyslová komunikace OPC-UA: umělá inteligence v chytrých výrobních systémech.
 • Praktický workshop zaměřený na výměnu dat a průmyslovou komunikaci: komunikace s NC a PLC systémy, propojení s ERP a MES systémy, průmyslový komunikační standard OPC-UA

Účastníci se naučí a vyzkouší si

 • Definovat digitální produkční systémy a jejich datové
 • Komunikaci nejen v rámci stroje, ale i v rámci vnitropodnikových systémů.
 • Praktické monitorování procesů, nastavení a testování komunikace s NC a PLC systémy, nastavení a testování a propojení s ERP a MES systémy.
 • Testování průmyslových sběrnic a použití OPC-UA.

 

Průmyslová robotika

Garant výukového bloku: Jiří Švéda

Termín konání kurzu: 15. a 22. listopadu 2022

Cíle: Poskytnout účastníkům základní znalosti a příklady aplikace k pochopení maximálního využití robotiky v moderním průmyslovém prostředí od virtuálního zprovoznění až po reálné nasazení. Zvýšit nejen efektivitu a houževnatost procesů, ale celkově provoz zatraktivnit.

Obsah

 • Úvodní část: základy ovládání, inverzní kinematika, programovací jazyk pro roboty, práce se skutečným robotem, komunikace a externí řízení, virtuální zprovoznění robotu.
 • Detailní popis virtuálního zprovoznění robotické buňky: rozdílné typy robotu a výrobců, propojení s řídicím systémem a skutečným robotem.
 • Ovládání robotu v manuálním, externím a automatickém módu, řízení gripperu, vykonání programů z virtuálního modelu.

Účastníci se naučí a získají

 • Navrhnout aplikace průmyslových robotů.
 • Techniky programování a řízení robotů.
 • Schopnost popisu a samostatného vytvoření virtuálního modelu robotické buňky.
 • Propojení modelu se skutečným řídicím systémem robotu.
 • Vytvořit a nahrát a odladit programy, nastavit souřadný systém.

 

Flexibilní automatizace

Garant výukového bloku: Lukáš Novotný

Termín konání kurzu: 21. listopadu 2022

Cíle: Poskytnout přehled o technologiích umožňujících efektivní implementaci, správu a organizaci flexibilní automatizace a datových a síťových architektur nezbytných pro jejich realizaci. Porozumění role a efektivního využití senzorů a signálů v chytrém monitorování strojů a procesů.

Obsah

 • Základy programování PLC a HMI: úvod do programování PLC podle IEC 61131-3 a programování PLC (Simatic S7-1500) strukturovaným textem v prostředí TIA Portal.
 • Vytváření hardwarových konfigurací, připojení senzorů a převodníků do PLC.
 • Vytvoření jednoduchého uživatelského rozhraní (HMI) na dotykovém panelu.
 • Praktická část: vytvoření virtuálního PLC, Načtení a propojení digitálního dvojčete jednoduchého stroje.

Účastníci se naučí a budou schopni

 • Napsat některé základní PLC programy a používat prostředí TIA Portal k vývoji HMI.
 • Nastavit a otestovat hardwarové konfigurace, připojení senzorů a převodníků do PLC, vytvořit virtuální PLC, nastavit a otestovat rozhraní s digitálním dvojčetem.

 

Pokročilé technologie obrábění

Garant výukového bloku: Pavel Zeman

Termín konání kurzu: 23. listopadu 2022

Cíle: Porozumět a identifikovat klíčové prvky zavedených, konvenčních výrobních postupů s potenciálem aplikovat nové, pokročilé technologie ke zvýšení produktivity a jakosti finálních produktů. Podnítit zamyšlení o své aktuální situaci a vyplnit mezery na základě nových strategií odolné výroby.

Obsah

 • Návrh a implementace technologií: podstata procesu, volba podmínek, nástrojů a prostředí, základní strategie optimalizačních technik.
 • Počítačem podporovaná výroba: Pokročilé NC programování, postprocesory, vizualizace drah řezných nástrojů, kinematické modely, nové strategie obrábění a 5-osé frézování.
 • Laserové technologie: teorie, průmyslové aplikace (navařování, obrábění, značkování, mikroobrábění), vývoj a výzkum v oblasti laserových technologií.

Účastníci se naučí a poznají

 • Využívat CAM software pro vytváření drah nástroje, generování NC programů a jejich testování na virtuálním modelu stroje.
 • Možnostem základních laserových technologií, principy funkce a druhy laserů, průmyslové aplikace, trendy a výsledky v oblasti laserových technologií.

 

Aditivní a hybridní výrobní technologie

Garant výukového bloku: Jan Smolík

Termín konání kurzu: 29. listopadu a 6. prosince 2022

Cíle: Představit možnosti nových, inovativních přístupů k výrobě pomocí aditivních a hybridních technologií nejen pro prototypovou výrobu, ale s uplatněním v běžných provozech s velkým potenciálem zvýšení flexibility a efektivity s ohledem na zachování přírodních zdrojů a otevření nových obchodních příležitostí.

Obsah

 • Zavádění aditivních technologií pro průmyslovou praxi: téma přesnosti a produktivity, plasty a kovy, využití tepelného zpracování kovů, limity, výhody, nevýhody.
 • Představení strojů kombinující možnost svařování kovu a jeho obrábění v jednom pracovním prostoru, konstrukce, trh, nabídka.
 • Rozdíly ve svařovacích technikách LDP, LDW, WAAM.
 • Technologie aditivní výroby metodou WAAM v detailu.
 • Chyby při použití technik oprav pomocí WAAM.

Účastníci se naučí a zažijí si

 • Jednotlivé technologie v oblasti 3D tisku s použitím plastu a kovu s detailním zaměřením na stroje vhodné pro použití při 3D tisku kovů pomocí WAAM, LDP, LDW
 • Možnosti 3D tisku z kovu metodou WAAM, korekce drah a možnosti opravy vad materiálu.

 

FlexMan je projekt financovaný v letech 2022 a 2023 společností EIT Manufacturing (segment vzdělávání pro transformaci organizace). Aby výrobní průmysl čelil současným výzvám, musí integrovat nová technologická řešení, nové výrobní metody a nové postupy řízení. FlexMan si klade za cíl umožnit MSP – malým a Středním podnikům – osvojte si dovednosti a vize potřebné k integraci základních technologií a digitálních řešení 4.0 k dosažení transformace klíčových výrobních procesů flexibilním způsobem.

FlexMan zahrnuje některé z hlavních hráčů v oblasti inovací ve výrobním a digitálním sektoru v České Republice a v Evropě. Celkově FlexMan během dvou let vyškolí 192 lidí z 24 společností ve 4 evropských zemích.

Navštivte web: www.flexman-training.eu.

Podrobnosti

Datum:
6 prosince, 2022
Čas:
09:00 - 16:00
Rubriky Akce:
,
https://flexman-training.eu/

Místo konání

Horská 3, Praha 2 Albertov
Horská 3
Praha 2, Česká republika
+ Google Mapa