EIT Manufacturing Doctoral Summer School 2023 – Smart Systems for Resilient Manufacturing (SSRM) and Market Exploration

EIT Manufacturing Doctoral Summer School 2023 – Smart Systems for Resilient Manufacturing (SSRM) and Market Exploration

Studenti doktorských programů ČVUT v Praze se zúčastnili intenzivního mezinárodního kurzu zaměřeného na podnikatelství a inovace (I&E) spolufinancovaného Evropskou Unií a Evropským Inovačním a technologickým institutem EIT Manufacturing.

Tato událost probíhala od 10. do 21. července 2023, první týden v Bratislavě, druhý týden v Praze. Zastřešujícím technickým tématem letní školy byly Chytré systémy pro odolnou výrobu (Smart Systems for Resilient Manufacturing). I&E program byl letos zaměřen na praktické zkušenosti spojené s Průzkumem trhu (Market Exploration) ve velmi transparentní oblasti recyklovatelných a znovupoužitelných obalů snadno analogické k technickému prostředí disertačních prací a projektů účastníků.

V rámci odborné části programu, technických seminářů a workshopů na ČVUT v Praze absolvovali účastníci přednáškový blok a prohlídku Testbedu CIIRC. Tématem byl Úvod a praktické aplikace strojového učení ve statisticky regulovaných procesech. V rámci workshopu v laboratoři RCMT se zúčastnili praktického cvičení v oblasti úsporných pneumatických obvodů, potažmo minimalizace jejich uhlíkové stopy. Aby studenti mohli začít propojovat pneumatické prvky, nejprve se seznámili s jejich funkcí. V druhé části samostatně sestavovali pneumatické obvody. Ve třetí části studenti samostatně sestavili zapojení pneumotoru pro ruční i automatický režim s úsporou vzduchu s využitím znalostí, které získali v průběhu semináře. Poslední část byla věnována průmyslové aplikaci.

Kurz je přínosem především pro studenty, kteří mají ambice po ukončení svého studia rozvíjet své inovační schopnosti v komerční firmě nebo založit a rozvíjet vlastní firmu (či start-up). Letošní Summer School se, kromě České Republiky a Slovenska, účastnili především doktorandi z Francie, Španělska, Portugalska a Estonska. Toto setkání je tak jedinečnou příležitostí k rozšíření kontaktů v okruhu kolegů z jiných evropských zemí. Letní škola, jako i další samostatné události EITM Doctoral School, je zakončena „EIT labelled participation certificate“, podepsaný inovačními experty EITM, garantem programu a zástupci obou vysokých škol.

EITM Doctoral Summer School je samostatnou a ucelenou součástí EIT labelled Doctoral School detailně zaměřené na podporu vzdělání v oblasti podnikatelství a inovací. Tento komplexní dvouletý (čtyřsemestrový) vzdělávací paralelní program k PhD studiu je prakticky orientovaný na rozvoj vlastního byznysu za podpory inovačních expertů EITM, zkušených koučů v oblasti vlastního podnikání a rozvoje Innpulse Consulting a kapacit partnerských univerzit: ČVUT v Praze, STU v Bratislavě, FEUP (University of Porto), Arts et Metiers Institute of Technology, Grenoble INP, University of Tartu a Mondragon University.