WE WANT YOU FOR EIT-M DOCTORAL SCHOOL

Výzva pro všechny PhD studenty ČVUT v Praze
PŘIHLASTE SE ZDARMA DO I&E PROGRAMU EU!!!

Staňte se součástí mezinárodní komunity EIT-M složené z doktorandů sedmi evropských univerzit (Francie, Španělsko, Portugalsko, Estonsko, Slovensko a Česká Republika).

  • Získejte rozhled, dovednosti a sebedůvěru v oblasti inovací a podnikání.
  • Zlepšete své soft-skills teamovou prací a komunikací se zahraničními kolegy a průmyslovými partnery pod vedením zkušených odborníků a inovačních expertů.
  • Využijte příležitosti obohatit své vzdělání odborným technickým programem na aktuální, moderní témata řešená napříč Evropou.
  • Prozkoumejte prostředky a zázemí pro založení vlastního start-upu.

Motivací ČVUT v Praze je vychovat sebevědomé podnikatelské subjekty a inovační experty a nabídnout jim ideální tvůrčí prostředí. Pokud máte v životě inovační a podnikatelské ambice, rádi byste po dokončení studia založili vlastní firmu, start-up, či se stali součástí inovačních teamů, nebo prostě získali nové vědomosti a zážitky s kolegy jiných univerzit EU, neváhejte se zapsat.

Doctoral School (DS) je dvouletý, letos ještě kompletně dotovaný rozšiřující doktorský program určený pro studenty ČVUT v Praze za podpory EIT Manufacturing, zaměřený na inovace a podnikání (I&E). Program je zakončen evropským certifikátem, přiloženým k doktorskému diplomu.


Jak se do programu přihlásit?
On-line přes aplikační portál: Apply online! – EIT Manufacturing Doctoral School (Doctoral, full-time).

Kdo se může přihlásit?
Studenti doktorských programů ČVUT v Praze.

Co mne to bude stát?
Celý program je ÚPLNĚ ZDARMA díky velkorysé podpoře EIT-M, což zahrnuje:

  • Přístupy k odborným webinářům partnerských universit.
  • Přístupy k I&E webinářům.
  • Četné osobní konzultace a vedení v oblasti inovací a podnikání.
  • Stipendium umožňující fyzicky se zúčastnit akcí pořádaných na partnerských univerzitách (Summer School, Winter School, Business Hackathon)
  • Grant mobility financující půlroční stáž na libovolné evropské universitě (i mimo konsorcium EIT-M DS)

Investovat musíte Váš čas. Účast je dobré si předem zodpovědně promyslet, ale je zcela nezávazná (pokud usoudíte v průběhu, že program pro vás nemá cenu, prostě jej přerušíte, nikomu nic nevracíte).

Co se ode mne očekává?
Zvolit si jeden ze dvou směrů: Awareness and orientation track | Business creation track
Pro úspěšné dokončení dvouletého programu je nutné splnit podmínku získání 60 ECTS (kreditů): 30 ECTS je uděleno za absolvování půlroční stáže a 30 ECTS (15 a 15 každý rok) je uděleno za absolvování I&E programu fyzickou i on-line formou. Program EIT-M DS je nutné dokončit před završením Vašeho PhD studia.

Co bych měl/a ještě vědět?
Oficiálním jazykem EITM DS je Angličtina. Na účastníky (pozor! oproti informacím uvedeným v aplikačním portále) nejsou kladeny žádné specifické požadavky na dokumenty a certifikáty. Komunikační znalost angličtiny stačí doložit potvrzením od vedoucího disertační práce, či ústavem jazyků na Vaší fakultě.

Uzávěrka podání přihlášek: neděle 30. dubna 2023
Nabízí se nyní možnost nezávazného seznámení se s programem, dalšími novými uchazeči z partnerských univerzit (Arts et Métiers ParisTech, FEU Porto, University of Tartu, University of Mondragon, STU Bratislava a Grenoble INP)  a pohovořit s I&E lektory prostřednictvím dvou webinářů 14. 4. a 20. 4. 2023, na které se lze zdarma registrovat ZDE.

* Podrobné informace na uvedených odkazech
** Váháte, nevíte, k čemu Vám to může být dobré a co můžete získat? Pro zodpovězení jakýchkoliv dotazů kontaktujte:
   Ing. Martin Mareš, Ph.D., vedoucí týmu EIT-M DS na ČVUT v Praze
   tel.: 00420 605 205 913
   email: m.mares@rcmt.cvut.cz