Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Kód projektu
TH02010849
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2017
Manažer
Mareš Martin
Řešitel
Hornych Jan
Výzva
EPSILON
Příjemce
KOVOSVIT MAS Machine Tools

Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.

Hlavní příjemce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky MULTICUT
Řešení od: 01. 01. 2017
Řešení do: 31. 12. 2020
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva EPSILON
Vedoucí Ing. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Hornych, Ph.D.