Zdokonalování simulačních technik jako součást konceptu digitálních dvojčat výrobních strojů, procesů a obrobků

Kód projektu
SGS19/165/OHK2/3T/12
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2019
Manažer
Houša Jaromír
Řešitel
Houša Jaromír
Výzva
N/A
Příjemce
ČVUT v Praze FS

V souvislosti s vývojem v používání pokročilých snímačů na strojích a rozsáhlým sběrem dat je v současnosti výzkum zaměřen na využití modelů virtuálních strojů a procesů jako pozorovatelů pro on-line vyhodnocení stavu strojů a procesů pro analýzu využití stroje, pro předvídání dalšího vývoje stavu stroje a procesu nebo pro přípravu adaptivních opatření během výrobního procesu. Projekt je zaměřen na tvorbu, zdokonalování, verifikace a propojování modelů a postupů pro komplexní simulace stavby nosných struktur, pohonů, technologií obrábění a spotřeby energie výrobních strojů. Podstatnou částí vývoje relevantních matematických modelů dílců, skupin, celků, technologií i řízení jsou měření a experimenty, sloužící k verifikaci a jako zdroj dat pro další zdokonalování simulačních technik a simulačních modelů. Virtuální propojené modely nacházejí svoje uplatnění jako součást konceptu digitálních dvojčat, které jsou připravovány, v rámci konkrétních projektů výzkumu a vývoje, k nasazení u koncových uživatelů, případně v rámci nově vznikajících testbedů. Tyto modely a pokročilé simulační postupy jsou jedním z význačných know-how Fakulty strojní ČVUT. V rámci realizace projektu budou pro potřeby jednotlivých doktorských prací členů řešitelského týmu vytvořeny vhodné jednoduché zkušební vzorky a pořízen materiál pro realizaci experimentů. Výstupem projektu budou jednak naměřená data a dle nich verifikované simulační postupy a metody, vyvíjené v rámci jednotlivých doktorských prací, ale také podklady pro zdokonalení globálních virtuálních propojených modelů celých strojů. Dále bude maximální snahou využít materiál, pořízený z finančních prostředků projektu, ke stavbě laboratorních úloh pro studijní obor Výrobní stroje a zařízení. Témata doktorských prací členů týmu se dotýkají všech významných oblastí moderních obráběcích strojů a technologií. Práce se věnují stavbě nosných struktur, nekonvenčním materiálům ve stavbě strojů, pohonům a technologii obrábění.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, FS
Další příjemci  
Zkratky SGSHOU
Řešení od: 01. 01. 2019
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva  
Vedoucí prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.
Řešitel prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.