Výzkum účinků nového typu nanostrukturních maziv pro obrábění

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028225
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2023
Manažer
Malý Jan
Řešitel
Zeman Pavel
Výzva
OP PIK Inovační voucher
Příjemce
Nanotech Europe

Projekt je zaměřen na výzkum vlivu originálních nanočásticových aditiv v řezném prostředí pro obrábění. Výzkum bude realizován při soustružení dvou typů materiálů a v širším spektru pracovních podmínek. Při této základní výrobní operaci budou stanoveny hlavní účinky nanoaditiv v prostředí na způsob utváření třísky, snížení tření a silových účinků a intenzity opotřebení nástroje a na kvalitu obrobeného povrchu. Výstupem projektu bude technická zpráva a znalosti o účincích nanoaditiv.

Hlavní příjemce Nanotech Europe, s. r. o.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 2. 2023
Řešení do: 30. 06. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Inovační voucher
Vedoucí Ing. Jan Malý
Řešitel doc. Ing. Pavel Zeman, Ph.D.