Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Kód projektu
1M0507
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2005
Manažer
Houša Jaromír
Řešitel
Houša Jaromír
Výzva
Výzkumná centra
Příjemce
ČVUT v Praze FS RCMT

Hlavní cíle projektu: 1) Provádět výzkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české výrobce strojodborné informace technickým pracovníkům podniků formou konferencí, seminářů, kurzů a přednášek a také publikacemi. Předmětem projektu bude řešení následujících výzkumných okruhů a obsažených témat: Tématický okruh č.1: Výzkum vysoce výkonných, přesný(obsahuje výzkumná témata: Stroje nových koncepcí, Komponenty strojů, Pohony a řídící technika, Virtuální prototypování strojů, Programování a příprava výroby pro CNC stroje) Tématický okruh č.2 : Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, mondiagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů, Analýza rizik a bezpečnost strojů.) Tématický okruh č.3 : Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích) (obsahuje výzkumná témata: Tvrdé obrábění, Ekologické obrábění

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, FS, RCMT
Další příjemci TU v Liberci, FS
VUT v Brně, FSI
ZČU v Plzni, FS
Zkratky  
Řešení od: 01.01.2005
Řešení do: 31.12.2011
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva Výzkumná centra
Vedoucí Jaromír Houša
Řešitel Jaromír Houša