Výzkum a vývoj vysokootáčkových, vysokotlakých čerpadel

Kód projektu
FV20134
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2017
Manažer
Burian David
Řešitel
Chvojka Petr
Výzva
TRIO
Příjemce
SIGMA GROUP

Cílem projektu je výzkum, vývoj a výroba funkčního vzorku vysokootáčkového napájecího čerpadla. Tzn. výzkum průtočných částí čerpadla, se zaměřením na dosažení potřebných výkonových parametrů a zlepšení dynamického chování při vysokých provozních otáčkách, při respektování technologických požadavků výroby jeho odlitků k zajištění jejich vnitřní kvality. Dále výzkum a konstrukční vývoj zaměřený na řešení všech uzlů napájecího čerpadla s extrémními otáčkami, zejména ložiskové uzly, uzel mechanické ucpávky a vyrovnávací zařízení pro axiální tah. Následně výroba funkčního vzorku čerpadla, jeho zkoušky a hodnocení splnění požadavků, při současném rozšíření zkušeností s vývojem vysokootáčkových čerpadel obdobné konstrukce, pro využití nově získaných znalostí k inovacím dalších čerpadel z výrobního sortimentu SIGMY. V neposlední řadě dojde při řešení projektu navíc k realizaci náročných experimentálních měření a numerických simulací, na vyšší úrovni než byla doposud v SIGMĚ prováděna, a vyžadujících těsnou spolupráci s výzkumnými pracovišti vysokých škol. Získané zkušenosti tak budou mít pozitivní dopad na schopnost podniku realizovat výzkum a vývoj.

Hlavní příjemce SIGMA GROUP, a. s
Další příjemci Centrum hydraulického výzkumu, spol. s r. o.
ČVUT v Praze, FS, RCMT
UP v Olomouci, Rektorát
Zkratky Pist
Řešení od: 01. 07. 2017
Řešení do: 30. 06. 2020
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí Ing. David Burian, Ph.D.
Řešitel Ing. Petr Chvojka, Ph.D.