Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C

Kód projektu
FR-TI4/522
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2012
Manažer
Sulitka Matěj
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
TIP
Příjemce
VTL Blansko, a. s.

Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj, realizace, proměření a testování funkčního vzorku otočného stolu RT6300-C. Tento nový stůl bude navrhován nejmodernějšími technickými postupy s uplatněním optimalizací založených na mechatronických modelech.Uplatněny budou nejpokročilejší techniky aktivního řízení uložení upínací desky stolu, získané na základě výzkumu provedeného v tomto projektu. Stůl bude technickými parametry přesností a výkonností přesahovat maximální parametry současné světové úrovněa stane se tak nadstandardním produktem ve vtahu ke konkurenci. V oblasti vývoje a praktických zkušeností je zajištěna spolupráce na řešení projektu s APOS-TRADE s.r.o. a v oblasti nových poznatků výzkumu a vývoje spolupráce s ČVUT v Praze, FS, VCSVTT.

Hlavní příjemce VTL Blansko a. s.
Další příjemci APOS-TRADE, s. r. o.
ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky RT6300
Řešení od: 01.01.2012
Řešení do: 31.12.2014
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TIP
Vedoucí Matěj Sulitka
Řešitel Jan Smolík