Vývoj oběžných lopatkových kol s krycími disky pro turbostroje

Kód projektu
FV10497
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2016
Manažer
Rybín Jaroslav
Řešitel
Rybín Jaroslav
Výzva
TRIO
Příjemce
ATEKO

Účelem projektu zvýšit především termodynamické a energetické parametry turbostrojů a tím podpořit konkurenceschopnost podniků používající uvedená zařízení v rámci své produkce. Obecně se projekt soustředí především na tyto oblasti:
– Zvýšení termodynamické a energetické účinnosti, a to jak v kompresorových, tak i turbínových aplikacích – reálně dosažitelné hodnoty zvýšení účinnosti se po instalaci krycích disků pohybují v rozsahu 2÷5 %.
– Vyloučit problémy kmitaní lopatek (významným zvýšením jejich vlastních frekvencí) rotorů turbostrojů, které je vždy limitujícím parametrem pro celou konstrukci. Snížení axiálního zatížení umožní zvětšení životnosti ložisek a omezení jejich třecích ztrát a tím i zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení.
– Snížení třecích ztrát a zvýšení parametrů pracovníhch stupňů i vlivem zmenšení vnitřních netěsností turbostrojů.
– Ověření bezpečnosti konstrukce zařízení.
– Zásady volby vhodné technologie pro dané škálu zadání Výsledkem projektu budou ověřené prototypy vyrobených zařízení v reálných podmínkách.

Hlavní příjemce ATEKO, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky KD
Řešení od: 01. 08. 2016
Řešení do: 31. 08. 2019
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc.
Řešitel doc. Ing. Jaroslav Rybín, CSc.