Vývoj nového interpolátoru českého CNC systému pro výrobní stroje

Kód projektu
FV10646
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2016
Manažer
Švéda Jiří
Řešitel
Švéda Jiří
Výzva
TRIO
Příjemce
M E F I, s. r. o.

Hlavním cílem projektu je vyvinout nový modul interpolátoru českého CNC systému MEFI určeného pro výrobní stroje, zejména potom pro obráběcí a laserové řezací stroje. Současné možnosti řídicího systému MEFI totiž nabízí jen omezené možnosti interpolace ve více osách a systém neumožňuje provádět rychlou verifikaci NC programu před vlastním obráběním. To je dáno skutečností, že interpolátor je možné spouštět pouze v reálném čase. Nemožnost dílčích úprav jádra systému je dána podstatou zápisu zdrojových kódů (ASSEMBLER 86). Cílem vývoje nového interpolačního jádra je tedy komplexní tvorba nového jádra systému pomocí moderních programovacích postupů a prostředků a významné rozšíření jeho funkcí. Kromě základní interpolace bude jádro interpolátoru vybaveno zejména možností rychlé simulace odbavovaného NC programu s vazbou na model regulátoru a zjednodušený dynamický model mechanické struktury. Výsledkem bude adaptivní změna parametrů interpolátoru vycházející z konkrétního NC programu. To přináší zcela nový pohled na věc, kdy se interpretace NC programu již nepřizpůsobuje pevně nastavenému řídicímu systému a potažmo danému stroji, ale naopak parametry řídicího systému se adaptivně přizpůsobují požadavkům NC programu. To umožní zvýšení efektivity výroby z hlediska času a kvality při současném snížení požadavků na kvalifikaci operátora. Uvedená funkcionalita nebude vázána pouze na řídicí systém, ale bude implementována také do externího simulačního nástroje využitelného pro přípravu NC programu nebo při efektivní implementaci stroje s řídicím systémem MEFI do vyšších celků dle logiky Průmyslu 4.0.

Hlavní příjemce M E F I, s. r. o.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky Interpol
Řešení od: 01. 07. 2016
Řešení do: 31. 12. 2019
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TRIO
Vedoucí Ing. Jiří Švéda, Ph.D.
Řešitel Ing. Jiří Švéda, Ph.D.