Vývoj dvoustupňové plnící skupiny pro velké spalovací motory

Kód projektu
TA03011212
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Řešení od
2013
Manažer
Rybín Jaroslav
Řešitel
Rybín Jaroslav
Výzva
ALFA
Příjemce
PBS Turbo, s. r. o.

Projekt se zaměřuje na využití a zlepšení potenciálu dvoustupňové plnící skupiny na zásadní zvýšení účinnosti vysoce výkonných spalovacích motorů (střední efektivní tlak nad 24 bar) ve všech režimech. Zaměřen je zejména na ?výkonovou? skupinu motorů používaných k decentralizovanému zásobování elektrickou energií a teplem. Projekt řeší zlepšení termodynamických parametrů i plného využití možností dvoustupňové skupiny pro řízení celého motoru během různých pracovních režimů. Hlavními cíly jsou: – Dosaženíúčinnosti dvoustupňové plnící skupin minimálně 74% – Návrh a softwarové ověření způsobu zkrácení odezvy systému na změny zatížení o 15% – Návrh a ověření prototypů pro efektivní regulaci turbodmychadel – Ověření bezpečnosti turbodmychadel při vysokých plnících tlacích – Zařízení pro využití plynných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů – Schopnost predikce emitovaných emisí NOx při změně plnění motoru Výsledkem projektu jsou prototypy, výsledky experimentů, ověřený SW a výsledky simulací pomocí standardních SW prostředků.

Hlavní příjemce PBS Turbo, s. r. o.
Další příjemci L.K. Engineering, s. r. o.
ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky Turbo
Řešení od: 01.01.2013
Řešení do: 29.02.2016
Poskytovatel Technologická agentura České republiky
Výzva ALFA
Vedoucí Jaroslav Rybín
Řešitel Jaroslav Rybín