Vývoj a testování nástrojů pro frézování nikjových slitin

Kód projektu
N/A
Poskytovatel
Státní správa a samospráva
Řešení od
2016
Manažer
Vavruška Petr
Řešitel
Vavruška Petr
Výzva
Inovační voucher Kraje Vysočina
Příjemce
ROTANA

Předmětem spolupráce je Výběr tvarově složité plochy z niklové slitiny, příprava 3D modelu pro realizaci testů obrábění a výroba polotovaru. Spolupráce v první fázi s návrhem nástroje pro hrubovací a dokončovací operace obrábění niklové slitiny. Technologická příprava s volbou řezných podmínek a strategií obrábění. Pro testování nástrojů budou navrženy strategie pro hrubování a dokončování. Příprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích první fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude nejprve provedeno na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu. Spolupráce v druhé fázi návrhu nástrojů pro obrábění niklové slitiny. Vyhodnocení předchozích výsledků a stanovení předpokladů pro provedení úprav řezných nástrojů, vedoucí ke zlepšeným návrhům nástrojů pro hrubování a dokončování. Technologická příprava, úprava NC programů. Provedení testů obrábění na CNC strojích druhé fáze testování. Aplikace hrubovacích strategií a aplikace dokončování. Testování hrubovacích operací bude opět provedeno nejprve na jednodušším tvaru s měřením řezných sil. Následně budou hrubovací i dokončovací operace aplikovány na tvarově složitou plochu.

Hlavní příjemce ROTANA, a. s.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 01. 10. 2016
Řešení do: 31. 12. 2017
Poskytovatel Státní správa a samospráva
Výzva Inovační voucher Kraje Vysočina
Vedoucí Ing. Petr Vavruška, Ph.D.
Řešitel Ing. Petr Vavruška, Ph.D.