Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV1000

Kód projektu
FR-TI1/230
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2009
Manažer
Hornych Jan
Řešitel
Bach Pavel
Výzva
TIP
Příjemce
KOVOSVIT MAS Machine Tools

Cílem projektu je využít potenciál problematiky tepelného chování strojů k výraznému zvýšení pracovní přesnosti stroje MCV 1000. Kvůli nutnosti eliminovat úhlové teplotní deformace (samozřejmě společně s délkovými), bude použito přístupu lokálního a adaptivně řízeného chlazení interních zdrojů tepla. Lokální chlazení bude realizováno zástavbou nově zkonstruovaných chladicích okruhů do stávající konstrukce stroje MCV 1000. Počet a rozmístění výměníků lokálního chlazení bude určeno na základě předcházející série měření a analýzy stávajícího provedení stroje MCV 1000. Konkrétní provedení výměníků určí příslušné numerické výpočty. Pro adaptivní řízení potřebného chladicího výkonu bude vytvořen časově reálný model termomechanických jevů v konstrukci strojepostavený na základě frekvenčních přenosových funkcí. Projekt bude uzavřen závěrečnou sérií měření na prototypu a zhodnocením dosažených výsledků.

Hlavní příjemce KOVOSVIT MAS Machine Tools, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky TMPF
Řešení od: 01.03.2009
Řešení do: 31.12.2010
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva TIP
Vedoucí Jan Hornych
Řešitel Pavel Bach