Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008404
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2019
Manažer
Smolík Jan
Řešitel
Smolík Jan
Výzva
OP VVV
Příjemce
ČVUT v Praze FS

Cílem projektu je navázání nové a prohloubení stávající spolupráce mezi aplikační sférou a výzkumnými organizacemi v oboru strojírenské výrobní techniky. Na základě této spolupráce budou vykonávány výzkumné aktivity, jejichž výstupy budou oboustranně výhodné. Bližší popis cílů jednotlivých zvolených aktivit je uveden ve studii proveditelnosti.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, FS
Další příjemci VUT v Brně, FSI
ZČU v Plzni, FS
Zkratky DMS-SVTPS
Řešení od: 01. 01. 2019
Řešení do: 31. 12. 2022
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva OP VVV
Vedoucí Ing. Jan Smolík, Ph.D.
Řešitel Ing. Jan Smolík, Ph.D.