Softwarový adaptér pro řídící systém CNC stroje s řídícím systémem Heidenhain

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012684
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2018
Manažer
Chládek Štěpán
Řešitel
Chládek Štěpán
Výzva
OP PIK Inovační voucher
Příjemce
v-tech

Projekt je zaměřen na vývoj softwaru pro jednosměrnou komunikaci mezi řídicím systémem Heidenhain iTNC 530 a již vyvinutým a používaným softwarem pro monitorování výroby využívající standardu MT-Connect. Cílovou skupinu uživatelů tvoří menší podniky zaměřené na CNC výrobu, kterým tento software umožní komplexní analýzu vytíženosti a odhalení slabých míst ve využití strojů při výrobě. Na základě této analýzy je možné navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení produktivity výroby.

Hlavní příjemce v-tech, s. r. o.
Další příjemci  
Zkratky  
Řešení od: 23. 05. 2018
Řešení do: 31. 08. 2018
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Inovační voucher
Vedoucí Štěpán Chládek
Řešitel Štěpán Chládek