Robotika a pokročilá průmyslová výroba

Kód projektu
CZ.02.01.01/00/22_008/0004590
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řešení od
2023
Manažer
Kratěna Tomáš
Řešitel
Zeman Pavel
Výzva
OP JAK
Příjemce
ČVUT v Praze CIIRC

Projekt ROBOPROX se zaměřuje na průlomový výzkum a vývoj v oblasti robotiky a pokročilé průmyslové výroby využitím flexibilního nasazení robotů s vysokou mírou autonomie, bezpečné spolupráce s lidmi, řízení a optimalizace výrobních procesů a výpočetních metod pro výrobu a materiálové inženýrství. Špičkový výzkum v této oblasti umožní vývoj komplexnějších, modulárních a pokročilých řešení, a pomůže zvýšit konkurenceschopnost českého průmyslu. Projekt je interdisciplinární a podporuje pružné vývojové postupy, které umožňují vyhovět měnícím se požadavkům zákazníků a respektovat rostoucí environmentální omezení.

Hlavní příjemce ČVUT v Praze, CIIRC
Další příjemci

ČVUT v Praze, FE, FS, FSv, FIT, IEAP
VUT v Brně,
ZČU v Plzni
VŠB – TU Ostrava

Zkratky ROBOPROX
Řešení od: 01. 06. 2023
Řešení do: 30. 06. 2028
Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výzva OP JAK
Vedoucí Ing. Tomáš Kratěna
Řešitel doc. Ing. Pavel Zeman, Ph.D.