Prototyp frézovacího centra s inprocesním monitorováním a predikcí životnosti nástrojů

Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027339
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Řešení od
2021
Manažer
Kolář Petr
Řešitel
Kolář Petr
Výzva
OP PIK Aplikace
Příjemce
TAJMAC-ZPS

Projekt se zaměřuje na vývoj systému automatického monitoringu řezného procesu jako součást řešení rozšířené funkcionality obráběcích strojů. Systém bude vyhodnocovat kritické opotřebení frézovacích nástrojů na základě využití interních dat z řídicího systému stroje s podporou digitálního dvojčete procesu. Vyvinuté řešení zvýší spolehlivost strojů, zlepší využití nástrojů a zajistí včasné varování před poruchou klíčových nástrojů. Plánovaným výsledkem projektu je prototyp stroje.

Hlavní příjemce TAJMAC-ZPS, a. s.
Další příjemci ČVUT v Praze, FS, RCMT
Zkratky RULmill
Řešení od: 01. 10. 2021
Řešení do: 31. 05. 2023
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Výzva OP PIK Aplikace
Vedoucí doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Řešitel doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D.